Krojcerova sonata foto V. Nesovic 4

Žan Mark Bar u melodrami Krojcerova sonata

Žan Mark Bar u melodrami Krojcerova sonata 25. i 26. aprila na Velikoj sceni Madlenianuma.

Lava Tolstoja tumači čuveni francuski glumac Žan Mark Bar.  U predstavi Gorana Šušljika postoje troje učesnika, pored glavnih glumaca, još i Irina Dečermić i Sonja Kalajić. One istovremeno i sviraju klavir i violinu, tj. izvode „uživo“ Betovenovu sonatu.

Dok se svira sjajna Betovenova Krojcerova sonata uživo, za violinu i klavir, koju na našoj sceni  izvode dve umetnice, teče čudna priča o neobičnim bračnim, ljubavnim, partnerskim odnosima između slavnog pisca Lava Tolstoja i njegove supruge Sofije.

Majčinska ljubav, strast, ljubomora upleteni su u dogadjaje koji vode ka zločinu, tako da dramski tekst govori o nekoliko likova i postavlja nekoliko planova. Na jednome su strast i zločin zbog ljubomore, na drugom, čiste emocije i neuzvraćena ljubav, na trećem problem žene-majke supruge, ljubavnice, na četvrtom neuzvraćenosti i nemogućnost ostvarenja zajedničke sreće i bilo kakve sreće u prostorima u kojima se živi i sa genijem kakav je bio Lav Tolstoj.

Složenost medjuljudskih i partnerskih odnosa, nemogućnost dostizanja misaone dubine genija, plač i suze majke pored bolesnog deteta, pa ostavljene žene i muža koji napušta bračnu sobu , prekinuto sladostrašće i dobijena sloboda…

Muzika  u komadu znači više od drame, ona spaja ljude i parove, nalazi puteve koje misao ne može, stvara nova druženja i prijateljstva, ubija stare ljubavi. Svaki stav svirane i izvedene Betovenove Krojcerove sonatei donosi promenu u raspoloženjima i  u razvoju likova, drame,  u neočekivanim preokretima, tako da muzika predstavlja integralni deo dramatskih konflikata, kao i neočekivanih razrešenja, konačno, predstavlja jednog od aktera predstave.

Velika imena stupaju na scenu Krojcerove sonate. S jedne strane Tolstoj, s druge Betoven, pa Sofija, supruga Tolstojeva, zatim asocijacija na čuvenog violinistu Krojcera kome je velika Betovenova sonata bila posvećena. Sve se to meša i kruži  u kolopletu zanimljive storije koja poprima karakter ljubavne price, ljubavnog trougla i trilera.