kolaz copy

Portret Igora Vasiljeva

U umetnosti nema likovnog žanra koji bi bio jednostavniji, a u isto vreme i složeniji, nego što je portret. U ovo se možete i sami uveriti na otvaranju izlože  “Portret Igora Vasiljeva” 19. aprila u 19h u galeriji Art Gallery Canvas.

Postavka izložbe obuhvata 24 portreta od 1948. do 1954. godine.
Izložbu otvara Ljubica Miljković, savetnik Narodnog Muzeja u Beogradu.

Izložba traje do 20. maja 2016.

[su_quote cite=”Art Gallery Canvas”]Izložbom Portret Igora Vasiljeva hteli smo da pokažemo kako su se ličnost slikara, njegova buntovna i avanturistička priroda, sudbina, kulturni i istorijski momenat vremena u kome je živeo i stvarao, odrazili u portretima, i autoportretima kao vrsti portreta, mladog umetnika.[/su_quote]