image002 1

Umetnički projekat “Samo moje”

Umetnički projekat “Samo moje” se bavi istraživanjem tzv. ,,negativnih osećanja” pojedinca kao nezanemarljivim odlikama današnjeg svakodnevnog života kapitalističkog društva. O čemu se radi pogledajte 28. aprila u 20h u Bitef teatru.

Inspiracija za istraživanje, pored ličnih iskustava autora, potiče iz rada američke teoretičarke Ann Cvetkovich, koja tretira ova emotivna stanja pre kao društvene i kulturološke označitelje, nego kao medicinska stanja pojedinca. Rad podržava javno priznavanje ovakvih osećanja na kolektivnom nivou, kao potencijalno polazište za stvaranje novih oblika zajedništva, solidarnosti i društveno-političnog delovanja.

Predstava je nastavak zajedničkog rada Ane Dubljević i Igora Koruge, koji su tokom poslednjih 5 godina kontinuirano umetnički sarađivali kroz nekoliko projekata, istražujući različite teme kroz polje koreografije i plesa: opstanak i ulogu javnog govora u današnjem kapitalističkom društvu, položaj i prava osoba sa retkim bolestima u Srbiji, društveni položaj umetnika nove generacije u oblasti savremenog plesa; istraživanje uslova privremenosti kao osnovnih uslova rada i egzistencije na današnjem umetničkom tržištu itd.

Na formalnom planu bave se analizom koreografije u sferi nematerijalne forme ‒ jezika,  proizvodeći ,,jezičku koreografiju” kao prošireni oblik scenskog izražaja. Kroz dosadašnju saradnju realizovali su predstave: Practice what you Pitch! (2013), Expose (2013/2014), Na traci / Streamlined (2014/2015); Temporaries (2011‒2013) u saradnji sa još četvoro lokalnih koreografa.