znak KOLARAC

U toku je Forum Kreativna Evropa 2016.

Desk Kreativna Evropa Srbija i Ministarstvo kulture Republike Srbije organizuju Forum Kreativna Evropa 25. i 26. aprila u Zadužbini Ilije M. Kolarca u cilju informisanja stručne javnosti o uspehu domaćih organizacija na programu Kreativna Evropa u 2015. godini i pružanja daljeg podsticaja konkurisanju i razvoju međunarodne saradnje u Srbiji.

Na zatvaranju, 26. aprila u 19:30 časova nastupiće Izvanredni Bob i WoO, umetnici koji su uključeni u evropsku SHAPE platformu za 2016. godinu. Shape platforma promoviše najzanimljivije audio-vizuelne projekte u Evropi i podržana je sredstvima programa Kreativna Evropa. 

Učesnicima Foruma će biti predstavljeni uspešni projekti podržani programom Kreativna Evropa u 2015. godini: Izdavačke kuće: Heliks, Klio, Laguna, Zavet, Dereta; Muzikološki institut SANU, Univerzitet umetnosti u Beogradu, Arheološki institut u Beogradu i Zavod za zaštitu spomenika kulture Sremska Mitrovica, Kuda.org, Društvo arhitekata Beograda Magnetic field B, No Borders Orchestra; načini konkurisanja na potprograme Kreativne Evrope – Kultura i MEDIA kroz radionice i konsultacije; Evropska nagrada za kulturnu baštinu Evropa Nostra i projekat Zavoda za zaštitu spomenika Niš : Selo Gostuša;  programi Erasmus+, Horizont2020, Kosme, konkurs Fondacije Jelena Šantić i drugi potencijalni izvori finansiranja, kao i Vodič kroz potencijalne domaće i inostrane izvore finansiranja Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva.

Posebno je važno da će u okviru Foruma biti prikazani rezultati rada ekspertskih grupa iz osam oblasti kulture: audio-vizuelno stvaralaštvo, vizuelne umetnosti, izvođačke umetnosti, muzika, nauka i teorija kulture i umetnosti, književnost, kreativne industrije, kulturna baština. Zadaci ekspertskih grupa bio je da izrade strateške analize oblasti sa fokusom na preporukama za razvoj međunarodne saradnje. Grupe eksperata, samostalnih i zaposlenih u javnim, privatnim i civilnim organizacijama, zasedale su nedelju dana pre Foruma, na kojem će biti predstavljeni i javno debatovani rezultati njihovog rada.

Učesnike Foruma takođe očekuje izložba Stati(sti)ke kulturne politike koja prikazuje statističke podataka o međunarodnoj saradnji u Srbiji.