Waltz No2

Trois Couleurs Blanc Marijane Popović

U sredu, 5. februara u 19.00 časova u Narodnom muzeju Smederevske Palanke biće svečano otvorena samostalna izložba skulptura i reljefa Marijane Popović pod nazivom ” Trois Couleurs Blanc”.

Marijana Popović pripada mlađoj generaciji vajara. Član je Udruženja likovnih umetnika Srbije i Udruženja vajara Srbije. Dobitnik je više značajnih nagrada iz oblasti vizuelnih umetnosti i dizajna.

Rad Marijane Popović se fokusira na ukrštanje muzičke i vizuelne umetnosti kao i na vizuelnu artikulaciju elemenata muzičkog dela. Korišćenjem metodologije i procesa uzetih iz obe discipline, ona prevodi “podatke” koji se odnose na muziku, metodologiju stvaranja i izvođenja muzičkih dela u skulpture i reljefe.

Postavka Trois Coulerus Blanc obuhvata tri grupe radova: skulpture izvedene u drvetu, reljefe formata 60×60 cm i reljefe formata 30×30 cm koje predstavlaju zbirni prevod tri osnovna elementa muzike – melodiju, ritam i harmoniju.

“Belu boju odabrala sam jer jer mi omogućava jednostavan ali veoma efikasan način izmeštanja fokusa sa kolorirta i materijala na finoću oblika kroz koje se naglašavanjem odredjenih površina i dodavanjem detalja interpretira odredjena kompozicija u trodimenzionalnom prostoru “.

U centru ovog rada je želja da se istraži uloga vizuelne estetike i razumevanje informacija koje dobijamo slušajući odredjena zvučanja. Poigravajući se prevodom odredjene melodije ona pokušava da dočara kako bi izgledao nekonvencionalni vizuelni rečnik muzičkih elemenata.

“Moj cilj je dvostruk: da prenesem nijansu ili stepen emocionalnosti koja okružuje moje istraživanje i da u interakciji sa skulpturama i reljefima gledaoc otkrije obrazac, Idee Fixe – muzičku frazu koja predstavlja osnovnu ideju koja se provlači kroz programsko delo, a u slučaju skulptorskog rada kroz sve skulpture “.