Satnica dogadjaja Nedelje ljudskih prava

Nedelja ljudskih prava od 3. do 10. decembra

Obeležavanjem Nedelje ljudskih prava od 3. do 10. decembra, Srbija će se naći na globalnoj mapi država koje ove godine obeležavaju  70. godišnjicu Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima.

Povodom niza događaja koji slave borbu za ljudska prava javnosti će se u tom periodu i u Srbiji obratiti i sami nosioci prava – građani, i to predstavnici osoba sa invaliditetom, zaštitnici životne sredine, starije osobe i volonteri, izbeglice i bivše izbeglice, mladi i transrodne osobe.

Uz podršku Tima Ujedinjenih nacija u Srbiji, Misije OEBS-a u Srbiji, Delegacije Evropske Unije u Srbiji  i Kancelarije Saveta Evrope u Beogradu, koji se bave najbitnijim pitanjima i grupama u oblasti zaštite ljudskih prava, sama zajednica građana, tj. nosioci prava rukovodiće Nedeljom ljudskih prava i predstaviti svoj rad,dostignuća, kao i primere dobre prakse kada je u pitanju zaštita ljudskih prava.

Sedamdeseta godišnjica Univerzalne deklaracije je prilika za sve aktere (međuvladine organizacije, vlade, agencije UN, kompanije, civilno društvo) da izraze, slave i podstiču podršku ljudskim pravima.

U znak obeležavanja  ove godišnjice u Srbiji, Tim UN u Srbiji u partnerstvu sa Misijom OEBS-a u Srbiji, Delegacijom Evropske unije u Srbiji, Kancelarijom Saveta Evrope u Beogradu (i drugim međuvladinim, nacionalnim, civilnim organizacijama, medijima, širom javnosti) pokreće Nedelju ljudskih prava od 3. decembra (Međunarodni dan osoba sa invaliditetom), kulminirajući glavnim događanjem 10. decembra (Dan ljudskih prava). U okviru Nedelje ljudskih prava, biće organizovane brojne aktivnosti, a svaki dan se fokusira na različito pitanje sa prioritetnim značajem za nosioce prava i domaćim kontekstom (članovi Deklaracije).

Glavni ciljevi obeležavanja 70. godišnjice od usvajanja Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima i propratne kampanje jeste da se ljudi širom Srbije podstaknu na razmišljanje o tome kako svako od nas može doprineti ljudskim pravima, da promoviše primere dobre prakse koji se odnose na uticaj ljudskih prava kao i da dalje traga za nosiocima prava i važnim pokretačkim silama za promenama u zemlji.

O Deklaraciji

Univerzalna deklaracija o ljudskim pravima je važan dokument u istoriji ljudskih prava. Načinili su je različiti pravni i kulturni predstavnici iz svih regiona sveta. Generalna skupština Ujedinjenih nacija u Parizu 10. decembra 1948. godine proglasila je Deklaraciju za zajednički standard dostignuća za sve narode  i sve nacije.

Univerzalna deklaracija – najrelevantniji dokument na svetu, dostupna na više od 500 jezika – danas je jednako značajna  kao i na dan proglašenja.