image002 1 e1418337249312

Predstava Biti

Premijera predstave Biti biće održana u nedelju, 28.decembar 20 u 20h u Parobrod Teataru. Biti je predstava dvoje glumaca za dve vrste publike.

Glumci – izvođači: Hana Selimović i Marko Janketić

Izvedbeni tekst: Vanja Nikolić

Režija: Ana Grigorović

Predstava Biti bavi se problemom zaposlenosti i nezaposlenosti kroz intimnu i profesionalnu ispovest dvoje glumaca, koji su trenutno, a i uvek na klackalici između ta dva stanja. Institucionalno nezaposleni, a u neodređenim vremenskim intervalima prezaposleni. Oni se bore ne samo sa ulogama koje moraju da izvedu na sceni, već i onima koje izvode van nje, kako bi opstali u onome što su odlučili da budu i što jesu – glumci. Oni igraju za ljude koji takođe opstaju u onome šta su odlučili da budu i u tome su nezaposleni ili prezaposleni i zato su podeljeni, odvojeni, različiti u sistemu u kome žive, kao i u ovoj predstavi. Ovo je predstava koja razdvaja, ali i spaja.

Predstava Biti je ovogodišnja produkcija u sezoni 2014/2015 Parobrod Teatra – Ustanove kulture gradske opštine Stari grad, realizovana sredstvima sa konkursa Ministarstva za kulturu Republike Srbije.