01

Otvorena izložba crteža Dejana Golića

Izložba crteža Dejana Golića “TXT/SMBLS” (crteži 2014 – 2015) otvorena je u Kolarcu i biće dostupna javnosti do 31. januara, svakog dana od 10 do 20 sati (sem nedelje).

“Dok mnogi umetnici naglašavaju pisanje svojih simbola, Dejan Golić naglašava crtanje zadržavajući jedan više likovni aspekt svoga rada. Svi crteži imaju isti naziv, pa se na taj način izbegava čak i sugerisanje mogućeg čitanja.

Golić, sa obrazovanjem grafičkog dizajnera, publici je prevashodno poznat kao fotograf grupe Belgrade Raw, čiji je član od 2013. godine. Na pitanje kakva je veza između fotografije i crteža, dva paralelna toka njegovog rada, umetnik navodi da oni postoje kao balans različitosti. Introspekcija i reality-check, unutrašnji simboli i spoljašnji ambijent, drugačije tehnike i fizička aktivnost, međusobno se nadopunjuju i možda je njihovo prožimanje sledeći stadijum u razvoju crteža TXT/SMBLS.

Umetnički piktogrami – crteži koji se čitaju – Dejana Golića zadržavaju ambivalentnost nepoznatog pisma i potentnih (nadrealnih) simbola. Kao takvi, čine se paradoksalnim u svom (ne)značenju, krajnje lični i univerzalni, jer smeštaju sve čitaoce pred istu jezičku barijeru. Ako mogu naizgled da znače ništa, mogu takođe da znače i nešto za nekoga ili čak bilo šta. Kao estetski predmeti, TXT/SMBLS dovode do vrhunca izreku da je lepota (ili, u ovom slučaju, značenje) u oku posmatrača.

Sve što je potrebno jeste predati se porivu da ih „pročitamo“ i da im dopustimo protok asocijacija koje mogu, na kraju krajeva, da nam ispričaju neku našu priču.”

Srđan Tunić
istoričar umetnosti, nezavisni kustos