Pitos. Konzervacija Ana Zivic. Foto Branko Jovanovic

NOVE PRAKSE U KONZERVACIJI VINČANSKE KULTURNE BAŠTINE U STUBLINAMA

U Galeriji Sportsko-kulturnog centra Obrenovac, u četvrtak, 20. septembra 2018, u 19 časova, biće otvorena izložba Delići neolitske stvarnosti: Nove prakse u konzervaciji vinčanske kulturne baštine u Stublinama, koja se realizuje saradnjom Gradske opštine Obrenovac i Muzeja grada Beograda. Autori izložbe su Ana Živić, Dragana Stojić, Saša Živanović i Miloš Spasić.
Sistematskim arheološkim istraživanjima na vinčanskom lokalitetu u Stublinama kod Obrenovca pronađeno je stotine hiljada fragmenata raznih predmeta od pečene gline, kosti, roga i kamena. Nakon brižljive rekonstrukcije i konzervacije, posude, kultni predmeti, nameštaj, oruđe i oružje progovorili su o nekim novim, do sada nepoznatim, aspektima svakodnevnog života u ovom neolitskom naselju.
Zahvaljujući rezultatima istraživanja u Stublinama, Muzej grada Beograda je 2012. godine izložbom METAHOUSING: NEOLITHIC AND MODERN DWELLING IN BELGRADE predstavljao Srbiju na Olimpijadi kulture i Internacionalnoj izložbi arhitekture i dizajna u Londonu. Značaj lokalitet za kulturnu baštinu Srbije potvrđen je i odlukom Vlade Republike Srbije, koja je 2014. proglasila Crkvine u Stublinama za kulturno dobro.
Na studijskoj izložbi u Galeriji Sportsko-kulturnog centra Obrenovac biće predstavljeni konzervirani i rekonstruisani predmeti iz Stublina, dok će o konzervatorskoj praksi biti reči na radionicama namenjenim đacima osnovnih i srednjih škola u Obrenovcu i Stublinama. Program ima za cilj da podigne svest i nastavi edukaciju o značaju neolitskog kulturnog nasleđa u lokalnim zajednicama koje imaju neposredni kontakt sa baštinom iz ovog perioda. Meštani Stublina su tako već preuzeli ulogu kustosa-čuvara svoje baštine i aktivno učestvuju u njenoj zaštiti i promociji.
Projekat sistematskih arheoloških istraživanja neolitskog naselja u Stublinama Muzej grada Beograda realizuje uz podršku Sekretarijata za kulturu grada Beograda i Gradske opštine Obrenovac.
Izložba Delići neolitske stvarnosti: Nove prakse u konzervaciji vinčanske kulturne baštine u Stublinama realizuje se u okviru manifestacije „Dani evropske baštine“ i trajaće do 30. septembra 2018. godine.
Lokalitet Crkvine u Stublinama
Lokalitet Crkvine u Stublinama nalazi se u blizini Obrenovca, na oko 50 km jugozapadno od Beograda. Reč je o velikom vinčanskom naselju iz perioda poznog neolita na kome je nedestruktivnim metodama terenske prospekcije evidentirano preko 250 kuća i drugih nerezidencijalnih objekata. Prva arheološka iskopavanja u Stublinama sprovedena su 1967, a od 2008. Muzej grada Beograda na ovom lokalitetu izvodi savremena sistematska arheološka istraživanja. Do danas je otkriven veliki broj predmeta važnih za razumevanje društvenih dinamika u neolitu Centralnog Balkana. Najznačajniji nalaz sa Stublina svakako predstvaljaju 44 stilizovane vinčanske figurine, koje su otkrivene u jednoj od istraženih kuća.