Nagradni konkurs za najbolje plakate i fotografije

Udruženje Prevent poziva sve zainteresovane sa teritorije Republike Srbije da pošalju svoje radove na nagradni konkurs na jednu od zadatih tema:

  • prevencija HIV-a kroz promociju upotrebe kondoma,
  • smanjenje diskriminacije prema osobama koje žive sa HIV infekcijom.

Konkurs je otvoren do 15. novembra nakon čega će petočlana komisija odabrati najbolje radove koji će biti izloženi i radove koji će biti nagrađeni.

Izložba će biti održana 1. decembra 2014. godine u okviru pratećeg programa trećeg Pozitivnog koncerta, a tom prilikom biće uručene i nagrade. Biće nagrađeno ukupno tri rada bez obzira na kategoriju kojoj pripadaju.

Konkurs organizuje Udruženje Prevent u okviru projekta “Obeležavanje 1. decembra-Pozitivan koncert” koji je finansijski podržan od strane Gradske uprave za zdravstvo Grada Novog Sada. Nagrade obezbeđuje Udruženje Prevent.

Propozicije:

Radovi se šalju na mail adresu udruzenjeprevent@gmail.com do 15. novembra 2014. godine. Uz rad je potrebno poslati ime i prezime, broj telefona, godište i mesto boravka.

Svaki učesnik/ca može konkurisati sa najviše tri rada pri čemu može konkurisati u obe kategorije. Učešćem na konkursu učesnici/ce autorska prava prenose na Udruženje Prevent bez nadoknade.

U slučaju nedozvoljenog korišćenja tuđih fotografija ili dizajna odgovornost snose učesnici/ce koji su rad poslali.

Članovi/ce Udruženja Prevent nemaju pravo učešća na konkursu.

Kategorija PLAKAT :

  • rad poslati kao PDF fajl u A3 formatu
  • plakati koje učesnici šalju moraju biti dizajnirani od strane učesnika/ce

Kategorija FOTOGRAFIJA :

  • fotografije koje učesnici/ce šalju moraju biti autorske
  • format fotografije: JPG, JPEG
  • dimenzije fotografije: maksimalna dimenzija duže strane 1920 px, rezolucija 300 dpi, veličina fotografije ne sme prelaziti 5Mb
  • fotografija bi u nazivu trebalo da sadrži ime i prezime autora/ke

Nagrade:

I nagrada – Tablet

II nagrada – Digitalni fotoaparat

III nagrada – Flash memorija

Ukoliko nagrađeni učesnik/ca nije iz Novog Sada, Udruženje Prevent nije u mogućnosti da snosi troškove puta, ali će u dogovoru sa nagrađenim/om nagrada biti preuzeta nakon održavanja Pozitivnog koncerta.