JUNKSI ROK e1432646624665

Konkurs: Umetnici, nova šansa u Vuku

Ustanova kulture “Vuk Stefanović Karadžić”, nova kulturna scena Grada Beograda, želi da otvori svoja vrata mladim umetnicima i da promoviše njihove prve radove.

U skladu sa svojim novim programskim konceptom – Novo pozorište, nova šansa! – „Vuk “ se okreće onima kojima ta šansa najviše pripada – mladima.

Kroz saradnju sa fakultetima Univerziteta umetnosti u Beogradu, Novom Sadu i Prištini, studenti će tokom prvog letnjeg meseca u okviru start up festivala JUNSKI ROK, dobiti priliku da svoje ispitne predstave, filmove, drame, koncertne nastupe, kao i izložbene radove prikažu u UK Vuk Stefanović Karadžić, te da ih tim putem predstave široj javnosti.

„Vuk“ će na taj način pružiti priliku posetiocima da se upoznaju sa najranijom fazom stvaralaštva mladih umetnika, ali i samim studentima umetničkih fakulteta omogućiti da se međusobno povežu i tako, nadamo se, doprineti nekoj budućoj saradnji.

Tokom juna u “Vuku” će se osim predstava studenata pozorišne režije i glume, održavati filmske projekcije studenata filmske i tv režije: NOVI UGAO – NOVA STVARNOST, javna scenska čitanja studenata dramaturgije: IZ PRVE RUKE, razgovori posle nastupa, kao i otvoreni dijalog.

Studentskim pozorišnim predstavama koje, prema odluci programskog tima UK „Vuk Stefanović Karadžić“, budu bile najbolje, biće omogućeno da postanu deo repertoara. Prema istom kriterijumu, najzapaženija izvođenja će studentima Fakulteta muzičke umetnosti otvoriti priliku za nastupe u UK Vuku, dok će za najuspešnije izlagače sa Fakulteta likovnih i Fakulteta primenjenih umetnosti i dizajna biti organizovane samostalne izložbe.