Ne prekidan

Galerija Haos predstavljamladu vajarku Ivanu Milev

U ciklusu Podrška mladim stvaraocima, koji godinama sprovodi Galerija Haos, ovoga puta predstavljamo mladu vajarku Ivanu Milevsa njenim skulpturalnim crtežima, zapravo ambijentalnim instalacijama u prostoru.

Naziv izlozbe je: NE/PROMENLJIVO, a izložbu otvara u utorak, 12. marta dr Ivana Simeonović Ćelić. 

Izložba traje do 12. aprila. 

Ivana Milev je rođena 1987. u Beogradu. Osnovne studije završila je 2009, a nakon toga i magistarske 2011. godine na vajarskom odseku na FLU u Beogradu, u klasi Mrđana Bajića. Doktorirala je vajrstvo 2017. godine na istom fakultetu pod mentorstvom Olivere Parlić Karajanković. U toku studija 2008/09. i 2010/11. bila je stipendista Fonda za mlade talente Republike Srbije i boravila je na studenskoj razmeni školske 2009/10. na Aristotelovom univerzitetu u Solunu, Grčka. Od 2017. zaposlena je kao profesorka u Srednjoj umetničkoj školi “Tehnoart Beograd” na smeru Juvelir umetničkih predmeta. Članica ULUS-a i ULUPUDS-a. Dobitnica je jedanaest nagrada. Do sada je imala 12 samostalnih i preko 60 grupnih izložbi u zemlji i inostranstvu. Godine 2013. bila je stipendista Kulturamt Dizeldorf, Nemačka. Njeni radovi nalaze se u kolekciji Muzeja Zepter; u hotelu Courtyard Marriott u Beogradu; u kolekciji Philip Morris; u javnom prostoru u Štutgartui u brojnim privatnim kolekcijama.

“Svojim likovnim jezikom, Ivana razbujava naizgled neveliki broj varijacija molekularnih formi, u toj meri da nam se prostorno ograničeni objekti (kakvi oni, po prirodi stvari, moraju biti) čine kao nizovi beskonačnosti. Poput anegdote o hotelu sa beskonačno mnogo soba, tako i beskrajno mnogo elemenata Ivaninih radova uplivaju jedan u drugi, nestaju, ponovo se javljaju, pa se uvrću i obrću. Svaki za sebe, no ipak, tvoreći jednu kompaktnu celinu, u nedogled – poput kosmosa. Njihova skulpturalnost, estetička dopadljivost i koloristička privlačnost kao objekata per se moraju se, međutim, istovremeno, posmatrati i kao crteži” – naglašava u svom tekstu za ovu postavku Luka Tripković.