Milan Zlokovic na terasi svoje kuce

Formiranje legata arhitekte Milana Zlokovića

foto: Milan Zloković na terasi svoje kuće
U četvrtak, 11. oktobra, sa početkom u 15 časova, u porodičnoj kući jednog od najznačajnijih srpskih arhitekata Milana Zlokovića (1898-1965), spomeniku kulture i prvoj zgradi moderne arhitekture u Srbiji, održaće se svečanost potpisivanja protokola o saradnji između Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda i Fondacije Milan Zloković na zaštiti graditeljskog nasleđa ostalog u Beogradu iza arhitekte Milana Zlokovića, profesora Arhitektonskog fakulteta.
Na svečanosti, prisutnima će se obratiti upravnik Fondacije Milan Zloković dr Đorđe Mojović, zatim će izlaganje o značaju ličnosti i dela Milana Zlokovića u arhitekturi Beograda imati Saša Mihajlov, istoričar umetnosti iz Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda, a na kraju će Angelina Banković, istoričar umetnosti i viši kustos Muzeja grada Beograda govoriti o dosadašnjem radu na digitalizaciji arhive i formiranju legata Milana Zlokovića u Muzeju grada Beograda.
Saradnju Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda sa Fondacijom Milan Zloković u cilju zaštite objekata Milana Zlokovića izgrađenih u Beogradu predstaviće direktorka Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda Olivera Vučković, posle čega će biti potpisan Protokol o saradnji između Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda i Fondacije Milan Zloković. Završno obraćanje imaće predsednik UO Fondacije i ćerka Milana Zlokovića prof. dr Milica Mojović.
Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda, uz podršku Fondacije Milan Zloković, počev od 2017. godine, realizuje više projekata vezanih za očuvanje graditeljskog nasleđa Milana Zlokovića u Beogradu. To su: sanacija fasade Univerzitetske dečije klinike, najznačajnijeg Zlokovićevog dela, spomenika kulture, koju očekuje rekonstrukcija i povratak u originalno stanje u okviru projekta izgradnje nove klinike – tzv. Tiršove 2; proglašenje zgrade Fiat – Jugoauto za spomenik kulture; uspostavljanje režima prethodne zaštite na vilama Prendić i Šterić; priprema zgrade Josipa Šojata u ulici Kralja Milutina za proglašenje u spomenik kulture, velika izložba Moderna Beograda – Arhitektonska baština prestonice, koja je održana Narodnoj banci Srbije u septembru ove godine.
O arhitekti Milanu Zlokoviću (1898, Trst – 1965, Beograd) 
Milan Zloković rođen je u Trstu u srpskoj pomorskoj porodici poreklom iz Boke Kotorske. Nemačku osnovnu školu i  Realschule završava  u Trstu, a 1915. godine otpočinje studije u Gracu. Posle rata emigrira u Beograd, upisuje se na Tehnički fakultet i 1921. godine diplomira na Odseku za arhitekturu. Dobija stipendiju i nastavlja studije  u Parizu, na École Nationale Supérieure des Beaux-Arts, 1922-23. godine. Po povratku u Beograd izabran je za asistenta na Odseku za arhitekturu na Tehničkom fakultetu. Ceo svoj radni vek proveo je na Arhitektonskom fakultetu, kao docent, a zatim kao profesor, neprekidno do smrti.
Zajedno sa arhitektama Branislavom Kojićem, Dušanom Babićem i Janom Dubovijem, 1928. godine osniva Grupu arhitekata modernog pravca u Beogradu, koja je značajno doprinela uspostavljanju diskursa moderne arhitekture u Srbiji.
Milan Zloković je izradio ukupno oko 170 projekata i osvojio oko 60 nagrada i otkupa na arhitektonskim konkursima, najvećim delom u periodu između dva svetska rata. U tom periodu ima i 40 izvedenih zgrada – privatnih kuća i vila, poslovnih i javnih zgrada.
Od najznačajnijih izvedenih objekata izdvajaju se sopstvena kuća na Neimaru (1927), kao prva moderna zgrada u Srbiji i Univerzitetska dečija klinika u Beogradu (1933), smatrana za najznačajniji objekat zrele moderne u Srbiji.
Dobitnik je Sedmojulske nagrade Republike Srbije za životno delo 1963. godine.