Grisar Foto a794ae99 5294 433b 9375

Iznenađujuća veza između genitalnih infekcija i bolova u zglobovima: Reaktivni artritis

Specijalista: Doc. dr Jophannes Grisar-WPK Bečka privatna bolnica

Šta je reaktivni artritis i koliko je čest?

Reaktivni artritis je generalno retka bolest koja se češće javlja kod mlađih pacijenata. Uzrokuje ga zaveden imuni sistem nakon infekcije.

Šta uzrokuje ovo stanje?

Najčešće bakterije koje izazivaju reaktivni artritis su Chlamidia, Micoplasma i Iersinia. Mogu se dobiti kao infekcija urinarnog trakta, kao infekcija respiratornog trakta ili kao gastroenteritis.

Kako se manifestuje reaktivni artritis?

Nekoliko dana ili nedelja nakon infekcije (koja može biti asimptomatska) pacijenti pate od artritisa. Artritis najčešće pogađa kolena ili skočne zglobove i može se posmatrati u nekoliko zglobova ili samo u jednom zglobu (monartrit).

U kojim situacijama se genitalne infekcije mogu povezati sa reaktivnim artritisom?
Genitalne infekcije su relativno česte i ponekad mogu biti asimptomatske. Infekcija dovodi do imunološke reakcije za iskorenjivanje bakterija. Kod reaktivnog artritisa ovo takođe dovodi do (pre)aktivacije imunog sistema što izaziva reaktivni artritis.

Koja ispitivanja su potrebna da bi se utvrdila dijagnoza?
Uglavnom se preporučuje testiranje bris uretre na pomenute bakterije, štaviše antitela protiv ovih bakterija se takođe mogu proceniti u serumu. Dalje, potrebno je uraditi laboratorijski test koji uključuje CRP, HLA-B27, reumatoidni faktor, anti-ccP i ANA (da bi se razlikovao od drugih reumatskih bolesti), kao i krvnu sliku, parametre jetre i bubrega. U slučaju dijareje treba uraditi kulturu stolice.

Koje metode lečenja postoje?

Generalno, reaktivni artritis treba da leči reumatolog. Obično su nesteroidni antireumatski lekovi početna terapija. Ako ovo nije dovoljno glukokortikoida ili čak imunomodulatornih lekova, ako bolest postane hronična, treba razmotriti.