Screen Shot 2016 10 24 at 19.41.57
NK Studio Foto: Mihajlo Kiril Plankoš

Ko ide u NK Školu?

NK Škola je škola razvijanja kreativnosti kroz umetničke veštine i učenje primeni istih u svakodnevnom životu i u drugim profesijama. Za polaznike bilo kog uzrasta – od dece koja su prohodala do penzionera. Grupe se formiraju shodno uzrastu i na osnovu rezultata anketiranja na dan upisa.

Program škole je zasnovan na magistarskom radu Jovana Stamatovića-Karića i nekolicine radova ruskih i nemačkih dečjih psihologa, koji je prošao ocenu univerziteta Mocarterum i Orf instituta (Salzburg, Austrija) i uspešno se primenjuje u raznim evropskim školama.

On u sebi sadrži veoma tačan i kompleksan metod razvijanja kreativnosti kod ljudi kroz sve vrste umetnosti i kulture (pozorišnu, muzičku, književnu, likovnu, filmsku, kulturu razvijanja fizičke svesti, kontrole, itd.).

[su_quote cite=”NK Škola”]Dakle, naši polaznici prolaze kroz školu koja obuhvata sve te programe i tako se upoznaju sa raznim veštinama, neke od kojih ne mogu naučiti više nigde u Srbiji (npr. cirkus u okviru pozorišnog programa, pravljenje maski u okviru likovnog ili sviranje na neobičnim instrumentima, poput testere ili čaša, u okviru muzičkog programa).[/su_quote]

Polaznici uče kako da prevaziđu strah od scene i javnog nastupa, stiču radne navike, osećaj discipline i savesnog rada, uvek završe ono što su započeli, rade više nego što se od njih očekuje, uživaju u radu, nalaze kreativna i originalna rešenja, uče se organizaciji rada u timu i stvaranju dobre atmosfere, pa sve do književnog izražavanja svojih misli.

[su_quote cite=”NK Škola”]Sve što će naučiti kod nas – mogu da primenjuju u svakodnevnom životu, dakle naš metod im omogućava da praktično iskoriste znanja i iskustvo i van umetničkih granica. Naš sistem je prošao kroz metodološke i praktične eksperimente i svi ljudi, koji su bili obučavani našom metodom su popravili svoj prosek za 4,7%, poboljšali efikasnost rešavanja zadataka za 77%, stalno učestvuju i organizuju dobrotvorne akcije, izdvajaju se u liderstvu i komunikaciji, kako s vršnjacima, tako i sa starijim osobama. Takođe, obavezan deo naše Škole jeste integracija autistične i nezbrinute dece u komunikaciju i rad društva. NK Škola time praktično čini naše društvo boljim i kvalitetnijim.[/su_quote]

ŠTA SU OSNOVNI PRINCIPI?

·      Obuka profesionalnim umetničkim veštinama, koje su primenjive i u drugim profesijama

·      Sistem razvijanja kreativnosti kroz razne umetnosti, koji je prošao ocenu univerziteta Mozarteum (Salzburg, Austrija) i koji se primenjuje u eminentnim evropskim školama

·      Individualni pristup svakom polazniku

·      Termini prilagođeni rasporedu polaznika

·      Grupe do 7 ljudi

·      Buđenje interesa i zadovoljstva kod polaznika uz pomoć procesa stvaranja

·      Stimulacija kreativnosti kao primarnog sredstva za razvoj čoveka

·      Stvaranje kreativne atmosfere za otkrivanje potencijalnih sposobnosti svakog polaznika i stimulisanje motivacije za kognitivnu i obrazovnu aktivnost

 

[su_highlight]Telefon – +381 63 8444 339 Facebook strana – NK Studio Mail – us_nk@yahoo.com[/su_highlight]

[su_box title=”NK Studio” style=”soft” box_color=”#b8de61″ title_color=”#000000″]NK Studio je kolektiv istomišljenika, koji se sastoji od muzičara, kompozitora, glumaca, koreografa, dizajnera zvuka, slikara, itd. Osnovan u septembru 2011. godine, sa zadatkom da okuplja ljude sa istim ciljevima i odnosom prema umetnosti, studio se deli na nekoliko segmenata. Svi ti segmenti sarađuju, dopunjuju se i vode istim idealima. Danas, Studio je, pre svega tim koji je spreman za bilo kakvo istraživanje i eksperiment u umetnosti. Rad na novom projektu, već duže vreme znači za Studio promenu platforme, osvajanje novih scenskih prostora i izražaja, uključivanje novih ljudi u rad našeg tima. [/su_box]