Veritas podaci

Veritas donosi pun spektar mogućnosti

Od zaštite podataka i sposobnosti brzog oporavka, sve do saobraznosti sa propisima i optimizovanog skladištenja, korisnici Veritas i Azure rešenja sad mogu da iskoriste ključne prednosti oba rešenja uz savršeno iskustvo rada u “oblaku”.Veritas Technologies, lider u upravljanju podacima u multi-cloud okruženjima, objavio je niz novih, “360 Data Management” mogućnosti namenjenih klijentima Veritas i Microsoft Azure rešenja.

Ove inovativne mogućnosti osnažuju klijente tako da mogu da bolje iskoriste ključne prednosti fleksibilnosti i agilnosti koje donosi Azure platforma, a da istovremeno uživaju u prednostima upravljanja podacima koje donosi Veritas rešenje koje pomaže i da se smanje troškovi i da se obezbedi saobraznost, poveća vidljivost i pojednostavi migracija radnih opterećenja na “oblak”. Klijenti mogu da izvuku više vrednosti iz svojih podataka, što im pomaže u postizanju boljih ishoda poslovanja.

Sa ovom objavom strateško partnerstvo između kompanija Microsoft i Veritas napreduje na viši nivo, istovremeno sa rapidnim ubrzanjem usvajanja hibridnih i javnih cloud okruženja. Sudeći po Gartneru, “tržište usluga u javnom oblaku je predviđeno da raste 18 procenata u 2017. godini na ukupno 246,8 milijardi dolara, sa 209,2 milijardi u 2016. godini”1 Pa ipak, kako klijenti ubrzano prelaze na oblak, potreba za upravljanjem podataka smeštenih u njemu nikad nije bila više izražena.

“Korisnici Veritasovih i Microsoftovih rešenja imaju na raspolaganju najbolje od oba sveta: fleksibilnost i agilnost Azure oblaka u kombinaciji s pouzdanim skupom alatki Veritas ”360 data management platforme,” izjavio je Mark Rusinović, CTO u kompaniji Microsoft, zadužen za Azure. “Klijenti sad mogu da koriste ovu ponudu da optimizuju rad u hibridnim cloud okruženjima, izvlačeći veću vrednost iz svojih podataka.”

Omogućavanje punog spektra 360 mogućnosti upravljanja podacima u hibridnim cloud okruženjenjima

Ova objava za javnost obuhvata nove integracije tehnologija koje korisnicima oba rešenja unapređuju sposobnosti održanja poslovanja i spremnost za oporavak u slučaju nezgode (katastrofe), omogućavaju optimizaciju povećanja resursa za skladištenje u hibridnom oblaku, a takođe dramatično povećavaju sposobnost klijenata da vizuelizuju podatke rasute na različitim izvorima podataka. Sve niže navedene integracije su opšte dostupne od sada, osim tamo gde je drugačije naznačeno.

Poslovna žilavost koja je predvidiva i automatizovana: Sa Veritas Resiliency Platform (VRP) rešenjem, klijenti mogu da nadziru i da lako upravljaju multi-tiered aplikacijama i da ih u slučaju kvara prebacuju na Azure i vraćaju sa Azure platforme (failover/failback) i to samo jednim klikom. Ovo omogućava organizacijama da koriste oblak kao odredište za oporavak podataka, povećavajući nivo spremnosti za slučaj katastrofe, a istovremeno smanjujući cenu i složenost koju nose rešenja unutar kompanijskih prostorija. Organizacije mogu da se oslone na VRP da obezbede predvidive scenarije oporavka od katastrofe kroz automatizovan test oporavka koji ne utiče na normalan tok poslovanja.

Softverski definisano skladište podataka, optimizovano za cenu i visoke performanse: Uz pomoć Veritas Access alatke, klijenti mogu da automatski migriraju stare podatke na oblak zarad isplativog dugoročnog skladištenja, ili da lako mešaju lokalno skladištenje i Azure skladištenje u oblaku da stvori jedan datotečki sistem sa mogućnošću povećanja koji će imati efikasno upravljanje, bez prekida.

Vidljivost podataka koje omogućava informisano donošenje odluka: Sa Veritas Information Mappovezivačem za Azure, klijenti mogu da u realnom vremenu imaju sliku svojih nestrukturiranih podataka skladištenih na Microsoft Azure Blob Storage i Microsoft Azure File Storage rešenjima. Jednom kad organizacije znaju koje podatke imaju, mogu da donose informisane odluke o tome koje podatke bi trebalo da čuvaju, migriraju a koje mogu da obrišu. Na primer, klijenti mogu da koriste uvide koje im pruža Information Map rešenje da minimizuju troškove skladištenja u oblaku, identifikujući suvišne ili zastarele podatke. Klijenti takođe mogu da utvrde koji podaci se moraju čuvati da bi sebi olakšali ispunjavanje zahteva zakonske regulative, kao što je GDPR (General Data Protection Regulation). Konektori za Information Map će podržatirazličite druge Microsoft i neke treće izvore podataka različitih kompanija. Ova integracija s Azure platformom će biti dostupna u narednim tromesečjima.

Klijenti takođe mogu da iskoriste pogodnosti palete drugih, prethodno najavljenih Veritasovih ponuda za upravljanje podacima, kako bi poboljšali svoje iskustvo korišćenja Microsoft Azure platforme, bez obzira na to da li su velika preduzeća ili mala i srednja. Ukoliko drugačije nije navedeno, ove integracije su već sad dostupne.

Zaštita podataka optimizovana za oblak:Pomoću Veritas NetBackup softvera, kompanijinog vodećeg rešenja za objedinjenu zaštitu podataka preduzeća, klijenti mogu da sele i štite podatke uskladištene na Azure platformi. Kao deo Veritas NetBackup 8.1, objavljenog danas i dostupnog u ovom tromesečju, klijenti mogu da koriste moćnu tehnologiju deduplikacije da skrate vreme bekapovanja i snize troškove dugoročnog skladištenja. Klijenti takođe mogu da iskoriste svoju investiciju u NetBackup i infrastrukturu za bekapovanje i povraćaj podataka za osnovu 360 data management rešenja kompanije Veritas.

Uz Veritas Backup Exec srednje i male kompanije uživaju u glatkoj integraciji sa Azureom za lako bekapovanje na cloud i povraćaj podataka sa oblaka, ili unutar oblaka. Backup Exec obezbeđuje jedinstvenu platformu i konzolu širom virtuelnih, fizičkih i cloud okruženja da optimizuju klijentovu produktivnost i obuhvata mogućnost deduplikacije na Azure, za poboljšane performanse sa smanjenim troškovima.

Sa Veritas CloudPoint rešenjem, klijenti mogu lako da upravljaju snimcima podataka zasnovanim na Azureu, za brži povraćaj podataka u oblaku. CloudPoint interfejs pruža čistu centalnu lokaciju sa koje se može upravljati snimcima, koristeći dijapazon tehnologija korišćenih unutar preduzeća i onih specifičnih za oblak.
Migracija radnih opterećenja koja daje predvidive ishode: Sa Veritas CloudMobility rešenjem klijenti mogu da bezbrižno i sigurno migriraju složene radne zadatke iz svojih data centara na oblak po svom izboru — uključujući Azure — samo jednim klikom. CloudMobility takođe omogućava testiranje pre migriranja, dajući unapred znanje o tome kako će aplikacija raditi kad se prebaci na oblak.

Tehnologija arhiviranja koja je ključna za zadržavanje podataka: Sa Veritas Enterprise Vault rešenjem klijenti mogu da koriste tehnologiju arhiviranja da dodele politike zadržavanja podataka, izvrše brze pretrage i doteraju eDiscovery procese na zahtev. Organizacije mogu da migriraju arhiviran sadržaj na Microsoft Azure Blob skladište ili da se prebace sa Enterprise Vault rešenja koje radi u lokalu, na Enterprise Vault koji se izvršava u oblaku.

“Želja da se u kompanijsku IT strategiju inkorporira koncepcija „infrastrukture kao usluge – IaaS“ je jasna kao dan” rekao je Majk Palmer, izvršni potpredsednik i direktor za proizvode u kompaniji Veritas. “Pa ipak, upravljanje podacima je kritično u naporima da se klijentima pomogne da osiguraju usaglašenost sa propisima i zaštite podatke, dok izvlače maksimalnu vrednost iz njih. Zato je ovo partnerstvo bilo tako dobro prihvaćeno od strane klijenata.”

Za više informacija, posetite www.veritas.com/microsoft.