Najveći teleskop na svetu

I najjači kompjuter na svetu

ASTRON, holandski institut za radio astronomiju, uz pomoć IBM-a, do 2024. godine u rad će pustiti najveći do sada radio teleskop. Njegova misija je da saznamo više o nastanku svemira. Za ovaj zadatak potreban je novi super-kompjuter, a IBM je tu da ga napravi.

Najveći radio teleskop u stvarnosti nije jedinstven teleskop – SKA (Square Kilometer Array) projekat podrazumeva grupu manjih radio teleskopa koji će na Zemlji pokrivati površinu od jednog kvadratnog kilometra. Očekuje se da ovaj teleskop bude pedeset puta “jači” od trenutnih antena koje su uperene ka nebu. Planirano je da se ovaj teleskop koristi za istraživanja dalekog svemira (deep space) i skupljanja informacija o njegovom nastanku.

Kada bude pokrenut 2024. godine, očekuje se da se dnevno prikupi eksabajt podataka (jedna milijarda gigabajta), čak dva puta više podataka nego što sednevno prenese preko celog Interneta! Za obradu ovolike količine podataka, potreban je eksabajt računar. S obzirom na svoju istoriju kreiranja super-kompjutera, IBM je bio logičan izbor za saradnika na ovom projektu vrednom preko dve milijarde dolara.

Da bi ovo izveli u narednih dvanaest godina, IBM mora da trenutne teorijske tehnologije poput nanofotona, 3D arhitektura čipova i fazne memorije, pretvori u stvarnost. Samo na prvi pogled ovaj period izgleda dovoljan, ali s obzirom da se radi o pravom “kvantnom” skoku u kompjuterskoj tehnologiji, pred IBM-om je ozbiljan izazov. Druga varijanta je da se lančano poveže preko sto miliona kompjutera sa dovoljno snage i rashladne moći da obradi sve ove podatke. Ovo se čini kao još teži zadatak.

Na kraju, osim što ćemo uživati u još lepšim fotografijama svemira, možda primetimo i nama slične njegove stanovnike. Mi, na Zemlji, moći ćemo da maštamo o novim vrstama kućnih i ručnih kompjutera i telefona ogromnih snaga i performansi. Budućnost u ovom smislu ne izgleda tako loše.