U okviru projekta "Umetnost u prolazu" organizacije Street Art Belgrade biće postavljeni prvi 3D modeli murala za slepe i slabovide osobe u Srbiji.  Cilj projekta "Umetnost u prolazu", koji realizuju Street Art Belgrade i Telenor fondacija, je da približi uličnu umetnost slepim i slabovidim osobama kroz postavljanje modela urađenih 3D tehnologijom.