ID 100612171
Dolina smrti po mnogo čemu privlači pustolove i naučnike koji pokušavaju da odgonetnu čuda koja se u njoj dešavaju. U pustinji su zabeleženi misteriozni slučajevi šetajućih stena, koje za sobom ostavljaju neobične tragove...