Divanhana
Četvrto izdanje festivala Poezika održaće se u Kulturnom centru Novog Sada 3. 4. i 5. juna. Poezika je muzički festival regionalnog karaktera . Okrenut je prvenstveno kantautorima, autentičnim muzičkim i pesničkim ličnostima, ali i bendovima kojima tekstovi nisu manje važni od muzike.