ID 10055197
Postoje mnogo nerazjašnjenih kriminalističkih slučajeva sa početka dvadesetog veka, koji su postali večni motiv umetnicima. Na filmadžijama i piscima je ostalo da pokušaju da odgonetnu neke misterije, u sopstvenoj režiji.