01

Svetozaru Rapajiću dodeljen počasni doktorat Univerziteta umetnosti

U Rektoratu Univerziteta umetnosti u Beogradu danas je svečano uručen počasni doktorat Svetozaru Rapajiću, profesoru emeritusu Fakulteta dramskih umetnosti, pozorišnom reditelju i teatrologu, u znak priznanja za izvanredan dugogodišnji umetnički i naučni rad.

Prof. dr Mirjana Nikolić, rektorka Univerziteta umetnosti istakla je da je „Univerzitet umetnosti od svog nastanka do danas održavao najviše standarde prilikom dodele počasnog doktorata. U istoriji dugoj skoro 70 godina, zvanje Počasni doktor dodeljeno je samo deset puta, što svedoči o njegovoj ekskluzivnosti i značaju.“

Rektorka Nikolić je takođe rekla da je profesor Rapajić „izvanredna umetnička i pedagoška ličnost, koja nas je sve na ovaj ili onaj način zadužila svojim profesionalim i ličnim delovanjem“ i dodala da je „iznad svega on izuzetan umetnik i teoretičar, koji je inspirisao, i danas inspiriše, studente, kolege i saradnike. Susret sa njegovim radom i autentičnom ličnočšću ostavlja značajne i duboke tragove i zato se, s punim pravom, smatra jednom od najuticajnijih ličnosti na našem univerzitetu, ali i u svetu pozorišta i dramskih umetnosti.“

Prof. Miloš Pavlović, dekan Fakulteta dramskih umetnosti je u obrazloženju za dodelu počasnog doktora istakao da je Svetozar Rapajić „bio jedan od najznačajnijih profesora na predmetu Pozorišna režija na FDU. Njegov rad sa studentima režije odlikuje ogromna erudicija, veliko poznavanje svetske pozorišne literature i svetskih pozorišnih praksi i pedagoških sistema, veliki autoritet kod studenata, stečen njegovom posvećenošću svakom pojedinom studentu, kao i podrškom njihovim ličnim umetničkim senzibilitetima, bez obzira na svoje sopstvene estetske afinitete.“

Dekan Pavlović je zaključio da je „stalno inovativnim preobražajem rediteljskog iskustva u teorijsko-analitička razmatranja profesor Rapajić dao jedinstveni doprinos umetnosti, poetici i teoriji pozorišne režije, istoriji muzičkog pozorišta i naukama o umetnostima na polisemičnoj razmeđi umetnosti i teorije“ i da je to „doprinos čiji će značaj biti prepoznat i potvrđen upravo dodelom počasnog doktorata.“

Počasni doktor Svetozar Rapajić je zahvalio na značajnom priznanju i u svojoj nadahnutoj besedi govorio o svojim počecima i vezama sa muzičkim pozorištem, koje je obeležilo njegov profesionalni život. „U istraživanju i radu sa mladim ljudima čini mi se da sam, možda, doprineo i tome da se nekako promeni ili bar nagovesti promena odnosa prema muzičkom pozorištu,“ zaključio je počasni doktor Svetozar Rapajić.