Vuk Vuckovic Lovejoy 1 150x215cm akrilne boje na platnu 2019 1

Najbolji od svih mogućih svetova

Galerija Udruženja likovnih umetnika Srbije organizuje zajedničku izložbu Vuka Vučkovića i Petra Sibinovića pod nazivom “Najbolji od svih mogućih svetova”, od utorka, 19. maja a svečano otvaranje izložbe je u petak 22. maja 2020. u 19 časova. 

Izložba Vuka Vučkovića i Petra Sibinovića, prilika je da se na jednom mestu sagleda recentna produkcija ova dva mlada stvaraoca. Prezentovane slike i skulpture, apstraktne su orijentacije i čine izložbenu celinu simboličkog naziva “Najbolji od svih mogućih svetova”. Kako navode umetnici, njihovi radovi pozivaju posmatrače da napuste poznato tlo i zakorače u svet fantazija, oblika i boja, u kome vladaju čista svetlost i apsolutna tama. 

Petar Sibinovic Kompozicija R 77
Petar Sibinović

U konceptu izložbe, Vuk Vučković i Petar Sibinović navode: ”“Kosmičke Predele” Vuk Vučković stvara u periodu misaonog opuštanja i podsvesne igre. Oni su konstantan deo njegovog umetničkog procesa i predstavljaju eksperiment upotrebe boja i slikarskih tehnika. Odsustvo detalja i forme posmatrača stavlja u poziciju da delo doživi otvorenog uma i prida mu značenje po sopstvenom senzibilitetu. Serija je započeta 2010. godine i za sada broji vise od 60 slika različitog formata. Temu kosmosmičkog predela umetnik uvodi s namerom da nas podseti da smo i mi deo te celine, iako je često u našoj svesti kosmos shvaćen kao nama nepoznat, dalek i nepristupačan prostor. U nazivu serije nudi se jedan od mnogobrojnih ključeva za tumačenje i razmišljanje o radovima. Činjenica da radovi postoje u materijalnom svetu ove radove čini delom kosmosa. Posmatraču ostaje otvorena tema za razmišljanje jesu li ti predeli samo plod sveta ideja ili čovek poseduje sposobnost da u podsvesti spozna predele koje fizički nikad nije posetio.

Pеtаr Sibinоvić istrаžuје еlеmеntаrnе prоcеsе u prirоdi kао i izglеd rаzličitih mаtеriјаlа pоd mikrоskоpоm. Оvе аpstrаktnе prеdstаvе kоје u istо vrеmе јеsu i аpsоlutnа rеаlnоst i vаn јаsnоg kоntеkstа prеzеntаciје nеmајu nikаkvu prеdstаvlјаčku snаgu оsim аkо prеdstаvlјајu sаmе sеbе, pоstајu sаmоm оvоm činjеnicоm prаznо mеstо zа prојеkciјu svih оnih sаdržаја kоје iskustvоm nismо vizuеlizоvаli. Таkо оvа čudnа istоvrеmеnа kоmbinаciје rеаlnоg i аpstrаktnоg pоstаје zа svаkоg pоsmаtrаčа pоnаоsоb lаborаtоriја rеflеktuјućih psihоlоških sаdržаја. U svеtu u kоmе svе štо pоstојi mоrа imаti оblik, а sаmim tim i znаčеnjе, аpstrаknоst prikаzа оmоgućаvа upisivаnjе i čitаnjе uvеk i iznоvа, а јеdini prеduslоv оstаје sаmа vitаlnоst fоrmе kоја svеdоči o sоčnоsti živоtа i svеtа, i mаgnеtski nаs privlаči sоpstvеnim оblikоm.“

Biografije umetnika: 

Vuk Vučković (1986) diplomirao je slikarstvo na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu 2010. godine, gde je iste godine upisao doktorske umetničke studije slikarstva. Član je ULUS-a i samostalni umetnik od 2011. godine.  Zajedno sa suprugom Ivom Vučković Lujanski 2015. godine pokreće studio „Wolf Art” koji se bavi proizvodnjom i prodajom umetničkih printova. 
 
Redovnu izlagačku aktivnost Vučković započinje 2007. godine i do sada je izlagao na 23 samostalne i više od 120 kolektivnih izložbi u zemlji i inostranstvu. 
 
Petar Sibinović (1986) diplomirao je na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu, na Vajarskom odseku, klasa prof. Veljka Lalića 2010. godine.  Doktorirao je na istom fakultetu 2018. godine, mentor dr um.Radoš Antonijević. Od 2004. je član likovnog udruženja „Spektar“ iz Uba a od 2015. je član ULUS-a.  Do sada je priredio šesnaest samostalnih izložbi i učestvovao na brojnim grupnim. Učesnik je brojnih umetničkih radionica i kolonija.  Njegove skulpture nalaze se u javnim prostorima u: Apatinu, Prolom banji, Prijepolju, Beogradu, Zvorniku.