palfi2

Ljiljana Granić Palfi: Oni postoje

23. novembra do 1. decembra, Mala galerja ULUPUDS-a

Koncept izložbe pod nazivom   “They exist…”   predstavlja grupu skulptura sačinjenih od različitih savremenih  ekoloških materijala, koji su stilski povezani rustičnom strukturom i monohromnom   grafitno srebrnom bojom.

Tema kojom se bavim su figurativne skulpture koje predstavljaju paralelu između realnog i nerealnog, mističnog i uzvisenog, postojećeg i nepostojećeg. Granica je upravo SILVER ZONA nešto između.

Inspiracija je nastala na osnovu legende o postojanju vilenjaka takozvanih ,,Elf” (eng.) – koji su po legendi mala mitološka bića koja donose sreću. Nastala su kao deca smrtnih ljudi i besmrtnih vila. Tolkinovi romani i filmovi takođe su imali uticaj u mom radu jer su pokrenuli stvaranje moje vizije istih.

autor Ljiljana Granić Palfi

Svaka skulptura nosi pozitivnu priču i energiju iako mogu ostaviti  suprota utisak.
One su nadrealne, sa mističnim maskama, nedefinisnim izrazima lica, sa ili bez ušiju, vide ali ne čuju. Nose snažnu poruku koja individualno u posmatraču treba da pokrenu gomilu pitanja i emocija.

Savršeno se uklapaju u sadašnji trenutak i globalna misteriozna dešavanja.

Sada kad je Svetu potrebna Vera mozda su baš oni ti koji upravo donese Sreću…
Simbolično Oni postoje – Oni su tu …

autor Ljiljana Granić Palfi