Plakat Interakcija 2021 01

INTER/AKCIJA 2021: Studenti likovnih umetnosti i istorije umetnosti

Do 10. decembra 2021. // Galerija Doma omladine Beograda

Inter/Akcija je projekat saradnje, dijaloga i razmene ideja i dilema o savremenoj umetnosti koji kontinuirano realizuju studentkinje i studenti Fakulteta likovnih umetnosti i Odeljenja za istoriju umetnosti Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu od 2016. godine. Dijaloška forma projekta se ove godine usložnjava i ostvaruje kao konverzacija kojoj se pridružuju koleginice i kolege sa Akademije umjetnosti u Banja Luci uz podršku Muzeja savremene umjetnosti Republike Srpske.

Centralni deo programa Inter/Akcije predstavlja izložba koja se razvija iz zajedničkog angažovanja mladih profesionalaca u svetu savremene umetnosti koji, primenjujući stečena znanja, čine prve javne iskorake u artikulaciji mišljenja, stavova i pogleda na umetnost u izlagačkom formatu. Ove godine je prva Inter/Akcija održana u Galeriji “Plus” u Banja Luci, a druga izložba se dešava u Galeriji Doma omladine Beograda.

Inter/Akcija okuplja umetničke pozicije studenata završnih godina Fakulteta likovnih umetnosti iz Beograda i Akademije umjetnosti iz Banja Luke koje se kreću od subjektivnih, intimnih pogleda na složena stanja savremenosti do razmatranja njenih široko shvaćenih društvenih okvira. Izražavajući se kroz različite tehnike i medije, mladi umetnici i umetnice iskazuju svoja viđenja sadašnjosti, njenih različitih formi, fenomena i tendencija. Inter/Akcija na svež način otkriva presek aktuelnih kretanja karakterističnih za najmlađu generaciju umetnica i umetnika koji aktivno istražuju u poljima formalnog, pojavnog, verbalnog i vizuelnog; suprotstavlja raznorodne identitete novih umetnika i novih kustosa, te njihovu združenu imaginaciju pretače u izložbenu konverzaciju.

Umetnici/-e: Konstantinos Patelis Milićević (Fakultet likovnih umetnosti u Beogradu), Kristina Cvetuljski (Fakultet likovnih umetnosti u Beogradu), Darko Kačamaković (Fakultet likovnih umetnosti u Beogradu), Jelena Rakić Vučić (Akademija umetnosti u Banjoj Luci), Aleksandar Bajunović (Akademija umetnosti u Banjoj Luci), Glorija Tubak (Akademija umetnosti u Banjoj Luci), Filip Đukić (Fakultet likovnih umetnosti u Beogradu), umetnica Milica Abramović Sibinović (Fakultet likovnih umetnosti u Beogradu)

Kustoskinje: Mina RadovanovićTamara TokićLjubica VujovićAna FilipovićMaja PetrovićAna ZorićDunja BrkićAleksandra VukićevićAnđela Dukić (studentkinje istorije umetnosti na Filozofskom fakultetu u Beogradu)

Koordinatorke projekta: Jovana Trifuljesko i Lidija Delić

Mentorke projekta: doc. dr um. Biljana Đurđević (Fakultet lkovnih umetnosti u Beogradu), prof. dr um. Olivera Parlić (Fakultet likovnih umetnosti u Beogradu), dr Ana Ereš (Filozofski fakultet u Beogradu), prof. dr um. Bojana Mrđa (Akademija umjetnosti u Banjoj Luci).