Screenshot 2024 03 06 at 08.46.28

“Igra scene i kostima”, izložba s povodom

Otvaranje izložbe “Igra scene i kostima” zakazano je za 9. mart u 19h u Palati umetnosti Madlena , a izložbu će otvoriti gospođa Madlena Cepter, Mirjana Nikolić rektorka Univerziteta umetnosti u Beogradu i profesorka Milanka Berberović, koja je zajedno sa kostimografkinjom Katarinom Grčić Nikolić autorka postavke. Izložba je koncipirana kao desetak samostalnih celina, u okviru kojih se nalaze scenografske i kostimografske slike, ralizovani kostimi i detalji.

O postavki koja traje do 9. aprila i scenografiji uopšte, pisala je autorka teksta za katalog Ljubica Jelisavac-Katić:

“Predstavljeni primeri kostimografija i scenografija različitih koncepata, stilskih određenja i likovnosti, dvadesetak stvaralaca, koji svojim radom obeležavaju kraj 20. i prve decenije 21. veka, uglavnom umetnički formiranih na Fakultetu primenjenih umetnosti u Beogradu, dragoceni su za razumevanje stručnih i umetničkih oblasti scenografije i scenskog kostima i njihovu primenu.

Prikazani projekti (putem modela, skica, fotografija, audio-video zapisa…) svojim elementima, omogućavaju razumevanje predstava gotovo u potpunosti. Postavka aktuelnog materijala na ovom polju neminovno ukazuje na autorske stavove i relacije sa stvaralaštvom savremenih likovnih umetnika, budući da su se tokovi scenske i likovne umetnosti oduvek mogli pratiti uporedo.

unnamed 9

Savremene tendencije, dakle, nisu samo predmet i ideal struka primenjene umetnosti, već, u skladu sa inovativnim tehničko-tehnološkim i medijskim mogućnostima, pružaju nove vidove prezentacije  scenskih umetnosti, čemu teži i ovaj izložbeni set, kao deo imaginarnog muzeja novije srpske scenografije i kostimografije.

Savremeni kostim i scena, svakako, zaslužuju novi pogled. Svojom lepotom, kreativnim iskoracima, potvrđenošću originalnosti i inovativnosti na mnogim meridijanima. Značajem za delo, glumce, publiku. Za kontinuitet i ukupni nivo jedne kulturne sredine.”

                                     

foto: Vladimir Parežanin, Pakt studio, Beograd