Screen shot 2013 10 31 at 11.16.24

Nemačka istoričarka Mari-Žanin Čalić u Beogradu

Povodom gostovanja nemačke istoričarke Mari-Žanin Čalić Izdavačka kuća Clio i Zadužbina Ilije M. Kolarca predstavljaju knjigu Istorija Jugoslavije u 20. veku u ponedeljak, 4. novembra u 19:30h u Maloj sali Kolarčeve zadužbine. Na dan promocije knjiga će moći da se nabavi po ceni od 1.512 dinara (popust 30%), a nakon programa autorka će potpisivati knjigu.

Pored autorke, učestvuju i dr Ranka Gašić i dr Vojislav Pavlović.

Istoričarka Mari-Žanin Čalić je redovna profesorka na odeljenju za istoriju Istočne i Jugoistočne Evrope Univerziteta „Ludvig Maksimilijan” u Minhenu, na kojem je i studirala i doktorirala. Njeno polje istraživanja obuhvata političku, društvenu i privrednu istoriju Balkana, nacionalno pitanje i etničke manjine, nemačku i evropsku politiku prema Balkanu, kao i prevenciju sukoba. Poslednjih godina, uz naučni rad, bavi se i konsultantskim poslovima: radila je za nemačku vladu i parlament i za specijalnog koordinatora Pakta za stabilnost Jugoistočne Evrope. Obavljala je i posao stručnog veštaka za Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju u Hagu.

Sledeći svoj profil stručnjaka za društvenu istoriju (srpskim čitaocima poznat po brižljivo urađenoj Socijalnoj istoriji Srbije 1815–1941, Clio, 2004), kao i poznate tradicije nemačke istoriografije u ovom domenu, Mari-Žanin Čalić istoriju Jugoslavije prvenstveno posmatra u širokom luku društvenih promena 19. i 20. stoleća. Svoju analizu zasniva na ispitivanju četiri strukturalne pojave dugog trajanja: nacionalnog pitanja, socio-ekonomske nerazvijenosti, regionalnih razlika i položaja Jugoslavije naspram velikih sila.

Pisana odmereno i skrojena s podjednakom pažnjom za krupne društvene tokove i posebnosti koje ova tema nalaže, Istorija Jugoslavije u 20. veku izbegava i kritikuje zamke orijentalističkih čitanja istorije Balkana, polemišući sa stavovima o navodnoj antimodernosti balkanskih naroda. Ona takođe čini mudar otklon od determinističkih objašnjenja i povlačenja dalekosežnih vertikala, neretko prisutnih u istoriografiji o modernoj Srbiji i Jugoslaviji.