Liceulice 016 naslovnica

Liceulice Br.16: Koja je cena boljeg života?

Ovog utorka već poznati prodavci u zelenim keceljama izaći će na ulice s novim brojem magazina Liceulice u rukama. Novi, 16. broj aktivističkog magazina Liceulice čitaoce upoznaje sa uzrocima i posledicama migracija i iz različitih uglova obrađuje ovu složenu temu.

Tema broja: Egzilanti, azilanti, emigranti, izbeglice, nomadi, migranti, tražioci papira… Ko su? Kako i odakle dolaze? Gde odlaze? Kako izgleda život jednog imigranta? Koja je cena boljeg života? Ima li mesta za izgnanika u današnjoj Evropi?

Prema podacima Svetske organizacije za migracije (2010. godina) broj migranata je procenjen na 214 miliona. Ako bi taj broj nastavio da raste istim tempom kao i tokom proteklih dvadeset godina, do 2050. godine bi dostigao 405 miliona. Fenomen migracije pogađa sve više života i treba naći efikasnija rešenja.