Franja Popravljac ogledala K1

Popravljač ogledala

Kulturni centar Beograda i Akademska knjiga  organizuju konferenciju za novinare i predstavljanje knjige, Franja Petrinovića, Popravljač ogledala u četvrtak, 7. decembra u 12h u Galeriji Artget. U programu učestvuju: Vladislava Gordić Petković, Vasa Pavković i autor.

“U ovom, možda prvom pravom tranzicionom romanu srpske književnosti prepliću se tri sudbine u dva vremena i dva grada. Najvažnija u paleti Petrinovićevih tema jeste sukob intelektualca sa društvenom sredinom koja ga ili osuđuje i sputava, ili ignoriše i prezire. 

Napeta i uzaludna bitka protiv palanke i palanačkog načina razmišljanja vodi se na dva paklena fronta, u dva zavičaja „junaka našeg doba“, tranzicionog gubitnika Sergeja Vukelića: to su nepodnošljiva provincija i posrnula metropola, Kamen Slani i Novi Sad. Ulazeći u četrdesete, i u nesavladivi prostor moralne i egzistencijalne krize, Sergej bezuspešno pokušava da tu krizu prevaziđe baveći se dvema nenapisanim biografijama: životopisom omiljenog, pa prezrenog, pesnika socijalističke Jugoslavije Stevana Pavlovića i sudbinom pisca i političara Jaše Ignjatovića. 

Roman je hronika odbačenih, bilans zabrinutosti nad moralnim rasapom tokom devedesetih i nakon njih, hronika sveta u kom se svakodnevno dešavaju nasilje i sramoćenje. „Koji gramzivi i neumorni korektor, koji veleumni popravljač može svemu tome dati nekakav smisao?“, pita se jedan od naratora. Potraga za smislom dokaz je da u svetu, obeleženom krizom tog istog smisla, još uvek ima neke blede nade za gorke gubitnike.” Vladislava Gordić Petković

Franja Petrinović (Novi Slankamen,1957), književnik, književni kritičar i urednik književnih časopisa. Studirao je u Novom Sadu na Filozofskom fakultetu. Objavio je više romana i eseja. Član je Upravnog odbora Društva književnika Voj-vodine. Bio je urednik časopisa Polja, novinar kulturne rubrike lista Dnevnik i urednik u izdavačkom preduzeću „Stylos”.

Objavljena dela: Mimezis, mimezis romana, roman, 1983, Tkivo, opsene: povest, roman, 1988, 2001, Izveštaj anđela, roman, 1997, Pred vratima raja, eseji, 2002, Poslednji tumač simetrije, roman, 2005, Trauma – stečajne legende, zbirka priča, 2009, Almaški kružoci lečenih mesečara, roman 2011, Gramatika poremećaja: balade s početka veka, roman, 2013, Priče punog meseca, izabrane priče, 2015, Popravljač ogledala, roman, 2017.

Dobitnik je više književnih nagrada: Nagrada Društva književnika Vojvodine za knjigu godine 1997, „Branko Bajić”, 2002, „Iskre kulture”, 2006, „Laza Kostić”, 2006, „Stevan Pešić”, 2010. i „Dušan Vasiljev”, 2012.