It’s All About Love i u Noći muzeja

Samostalna izložba Milice Prelić, It’s All About Love, nastala je u okviru doktorskog umetničkog istraživanja. Izložba traje do 22. maja u Galeriji Fakulteta likovnih umetnosti, gde učestvuje i u Noći muzeja koja se održava u subotu, 18. maja.

„Figure sećanja traže da budu supstacionirane u nekom određenom prostoru i aktuelizovane u nekom određenom vremenu… “ali kada se to dešava u materijalu koji je efemeran (kao vosak) sve je dovedeno u pitanje! Tada se sećanjem istovremeno objašnjava i zaboravljanje, jer konektivna struktura stalno varira. Milica Prelić komunikacijske procese skladišti, utiskuje i otiskuje u mekom tkivu koje se menja kao i naša sećanja.

Koncepti uzajamnosti, prisutnosti i odsutnosti su bolno ranjivi sve dok „pricip misliti- jedan -na drugoga“ ne postaje vidljiv, i to onog trenutka kada saznamo da su portretisani bliske, a daleke osobe. Pamćenje je rekonstruktivno, kao i snovi. Lepljivo, puno taktilne fascinacije. Milica nam pravi lepljive hvatače snova. Njenih i naših.

Prostor žudnje se topi do uspostavljanja istovremenog, zajedničkog vremena. A to je ljubav!” – Jelena Spaić.