Muzej Paje Jovanovica

Borba polova i fatalne žene

Muzej grada Beograda ovog leta bio je ekskluzivni domaćin slike Paje Jovanovića, Akt pred ogledalom (Gola Berta), koja je za više od sto godina svog postojanja do sada samo tri puta bila prikazana u javnosti, a po prvi put tokom ovog leta bila je izložena u Muzeju Paje Jovanovića.

Ovaj izvanredni akt, nastao 1895-1896. godine, možda i najbolji koji je umetnik ikada naslikao, zahvaljujući ljubaznosti vlasnika, biće izložen u Muzeju Paje Jovanovića do 23. oktobra 2016. godine. Zainteresovani posetioci moći će da pogledaju ovo delo još samo tokom tri dana ove nedelje, u radno vreme Muzeja, u četvrtak od 10 do 18 časova, u subotu od 12 do 20 časova i u nedelju od 10 do 14 časova, u ulici Kralja Milana broj 21/ IV.

Povodom završetka gostovanja slike Akt pred ogledalom (Gola Berta), u četvrtak, 20. oktobra 2016. godine, u 18 časova, u Muzeju Paje Jovanovića biće održano predavanje MA Danijele Vanušić, višeg kustosa Muzeja grada Beograda i dr Igora Borozana, docenta Filozofskog fakulteta u Beogradu, pod nazivom Borba polova i slika fatalne žene: slika Paje Jovanovića, Akt pred ogledalom (Gola Berta).

Istorija ženskog akta kao likovne teme vodi svoje poreklo još iz antike i ima dugu tradiciju u zapadnoevropskoj umetnosti. Brojne varijacije primene akta kao umetničke forme u slikarstvu, uslovile su da njegovo značenje i poruka koju nosi zavise od međusobnog odnosa simbolike elemenata i tematskog narativa koji čine likovni konstrukt slike. Na osnovu raspoloživih izvora dobijenih iz slikarevih memoara, analizom strukture prezentacije i primenom rodnih diskursa od slike Akt pred ogledalom (Gola Berta) kao vizuelnog predmeta, putem identifikovanja predstavljenog ženskog lika – Berte, predavači će u okviru istorijskog trenutka sagledati ličnost umetnika i njihov međusobni odnos. Vizuelna komunikacija slike između umetnika-ljubavnika, prikazane žene i posmatrača, biće osvetljena na osnovu binarne rodne podele moći, posmatrajući istovremeno prožimanje Berte kao žene objekta prezentacije i žene kao istorijskog bića, subjekta stvarnih odnosa. (MA Danijela Vanušić, dr Igor Borozan)

Ulaz na predavanje je slobodan.