Sterilizacija Plakat

Sterilizacija napuštenih životinja

Tribina Sterilizacija napuštenih životinja biće održana u utorak, 15. aprila od 18h u Tribinskoj sali DOB-a. Govoriće dr Džefri Jang (SAD) na engleskom jeziku bez prevoda.

 Dom omladine Beograda nastavlja sa ciklusom „Ljudi i životinje“ u okviru kog u saradnji sa Društvom ljubitelja životinja „Ljubimci“ predstavlja dr Džefrija Janga.

U predavanju Dr Džefrija Janga biće izložen primer uspešne organizacije programa sterilizacije u nekoliko primera, naročito u nerazvijenim zajednicama u kojima su sredstva, kao i osnovni materijali za rad ograničeni. Poseban akcenat će biti na programima sterilizacije napuštenih životinja i pokretanja niskobudžetnih akcija i projekata. Kroz svoje iskustvo i rad u brojnim zemljama u razvoju Dr Jang daje jasan pregled akcija i aktivnosti koje odlikuju uspešne i održive modele sterilizacija životinja, sa osvrtom na neophodne procedure koje su važne i neophodne u procesu sprovođenja ovakvih programa kontrole razmnožavanja životinja. Takođe će biti objašnjeno kako je moguće povezati neprofitne i profitne aktivnosti veterinarskih ustanova u cilju unapređivanja stanja u oblasti kontrole populacije napuštenih i vlasničkih životinja. Kratko će biti prikazan i odnos svih zainteresovanih činilaca u ovom procesu izgradnje sistema koji bi trebalo da efikasno i dugoročno utiče na smanjenje broja napuštenih životinja.

Dr Džefri Jang diplomirao je 1989. godine na Državnom univerzitetu Kolorada, na odseku za veterinarsku medicinu. Osnovao je organizaciju Planned Pethood Plus koja se od 1990. godine pružanjem niskobudžetnih veterinarskih usluga, naročito sterilizacija pasa i mačaka i organizovanja rada mobilnih veterinarskih klinika. Dr Jang je tokom svoje karijere, i nakon više od 160 000 sterilisanih životinja, razvio posebno efikasnu hiruršku tehniku sterilizacije o kojoj već godinama drži predavanja i podučava svoje kolege širom sveta.

Dr Jang je poznat i kao vrstan predavač i do sada je na brojnim velikim stručnim skupovima i konferencijama održao prezentacije i predavanja kojima je motivisao ljude i pokrenuo brojne akcije i kampanje.