kuvarica02

Queer Salon

Ovogodišnji Queer Salon koji će biti realizovan u okviru Nedelje ponosa, kao prateći program koji se tradicionalno održava u Velikoj galeriji Kulturnog centra Grad, biće otvoren u ponedeljak 14. septembra od 20h.

Izložba će se prvenstveno baviti detektovanjem stereotipa vezanih za manjinske, pojedine društvene grupe, patrijarhalno društvo i dr. Sama koncepcija izložbe čiji je naslov Kvir salon je po sebi dihotomna i na neki način je spoj nespojivog.

Svoje radove na Queer Salon  će izložiti:

Boris Šribar, Miodrag Stanišić, Vuk Vučković, Mane Radmanović, Marina Marković, Tadija Janičić, Shkart, Nataša Milutinović, Jugodrom, Dejan Klement, Dušan Marino, Aleksandra Kovačević i Jelena Nikolić.