baner sko

Prof. dr Janez Krek u Beogradu

Prof. dr Janez Krek, dekan Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Ljubljani i autor knjige Osnove vaspitanja u školi (Clio 2013) dolazi u Beograd.

Tom prilikom, profesor Krek učestvovaće na skupu Implementacija inovacija u obrazovanju i vaspitanju – izazovi i dileme koji zajedno organizuju Učiteljski fakultet u Beogradu, Pedagoški fakultet u Mariboru (Slovenija) i Viša pedagoška škola u Novom Sonču (Poljska).

Skup će biti održan u petak, 14. novembra, a u okviru programa, sa početkom u 13h, predviđeno je i predstavljanje knjige Osnove vaspitanja u školi.

[su_box title=”Doktor Janez Krek”]Doktor Janez Krek vanredni je profesor i dekan Pedagoškog fakulteta na Univerzitetu u Ljubljani. Kao predsednik nacionalne ekspertske grupe koja je okupila 120 stručnjaka, učestvovao je u pripremi Bele knjige o obrazovanju u Sloveniji 2011. godine. Oblasti njegovog interesovanja su politička i etička filozofija i teorija obrazovanja i filozofija obrazovanja. Bavi se pitanjima tolerancije, ljudskih prava, građanskog obrazovanja i nenasilja. [/su_box]

Osnove vaspitanja u školi mogu biti oslonac za sve učesnike u vaspitno-obrazovnom procesu, u ličnim i formalnim odnosima u javnim školama. Ključ vaspitne osnove je da škole preispitaju vaspitne postupke i pronađu principe, pravila i norme koje će biti oslonac za konkretnu aktivnost nastavnika, učenika, uprave škole i roditelja.