Repanic Paralelne kvinte PLAKAT III leva str

Paralelne kvinte

 

Audio-vizuelna instalacija „Paralelne kvinte“, završni je deo istoimenog naučno-umetničkog multidisciplinarnog i multimedijalnog projekta, čiji je termin održavanja predviđen za Svetski dan muzike, 21. juna od 21h u Svečanoj sali Fakulteta muzičke umetnosti.

Autor je kompozitor i profesor na Katedri za muzičku teoriju FMU u Beogradu Predrag Repanić.

Projekat se do sada odvijao u nekoliko godina i kroz više razvojnih faza. Sastoji se od naučnih radova, stručnih tekstova, komentara, izložbe slika, autorskih fotografija, radiofonskog ostvarenja i koncerata na kojima su naši poznati horovi i eminentni dirigenti izvodili originalni polimorfni kanon „Non nobis, Domine“ i autorove parafraze na kanonsku temu. Sadržaj radiofonskog eseja  većim delom je proistekao iz upoređenja sličnosti i visokog stepena sinhroniciteta poznatih umetničkih dela u likovnoj (vizuelnoj) i muzičkoj (auditivnoj) dimenziji stvaralaštva. Objedinjujući faktor je i autorov doprinos  razrešenju misterija oko porekla i autorstva  opisanih umetničkih dela, pre svega u muzičkoj sferi, u kojoj je kroz sveobuhvatni prilaz pokušao da rasvetli  nejasnoće, razreši nedoumice i nadopuni nedorečenosti koje se vezuju za poreklo, autorstvo, strukturu i načine  izvođenja  čuvenog i inspirativnog kanona „Non nobis, Domine“.

Radiofonski esej  sadrži i estetski sloj, nastao sa željom autora da iz svoje vizure osvetli odnos Umetnika prema sopstvenom delu, s posebnim osvrtom na  autorsku poetiku vezanu za rad na kanonskim parafrazama.