image002 3

Ninov žiri u DKSG-u

Ove godine žiri Ninove nagrade je u novom sastavu i kao takav gostuje u Klubu Magistrala DKSG-a u četvrtak, 5. februara u 20h.

Pored Vladislave Gordić Petković i Miće Vujičića, s kojima smo i prethodnih godina u Domu kulture Studentski grad razgovarali na temu aktuelne književne produkcije u okviru romana, od prošle godine s njima u žiriju su Božo Koprivica, Mihajlo Pantić i Jasmina Vrbavac.

Učestvuju: Mića Vujičić, Vladislava Gordić Petković, Jasmina Vrbavac i Božo Koprivica

S njima ćemo razgovarati, možda i najmanje o romanima o kojima se do sada najviše pričalo, a znatno više o onim knjigama koje se u čitalačkoj  javnosti još nisu istakle, a vredne su naše pažnje, ili o onima koje su,  opravdano ili ne,  poslate na uvid našim kritičarima, o tematskoj raznovrsnosti,  o žanrovskim stremljenjima, o talentima i dobitnicima, o gubitnicima, ako ih ima, i o preseku stanja romaneskne produkcije nastale na srpskom jeziku, što je uslov za nagradu NINa, koja je ove godine dodeljena 61. put, Filipu Davidu.