Aero snimak lokaliteta i sonde. Foto Aleksandar Sivacki

Nastavak arheoloških istraživanja u Stublinama

foto: Aleksandar Sivački

Dosadašnja arheološka iskopavanja na ovom nalazištu donela su veoma važne rezultate za poznavanje stanovanja, ekonomije, kulta i religije tokom perioda poznog neolita. Zahvaljujući ovim iskopavanjima zbirke Muzeja grada Beograda obogaćene su velikim brojem jedinstvenih nalaza čiji značaj ima nadnacionalni karakter.

svg%3E
foto: Vladimir Popović

Ovogodišnja kampanja usmerena je na nastavak istraživanja vinčanske kuće čija orijentacija odstupa od uobičajenog položaja objekata na Stublinama. Istraživanja se sprovode sa ciljem otkrivanja namene i značaja ove kuće. Tokom prethodnog istraživanja ove kuće, među brojnim fragmentovanim i celim predmetima od pečene gline, kosti, kamena i roga, pronađena je i figurina koja predstavlja fantastično biće, polučoveka-polumedveda sa tragovima crvene boje na glavi i telu. Ovo je prva figurina sa Stublina na kojoj su vidljivi tragovi bojenja. Preliminarni rezultati istraživanja ove kuće prezentovani su prošle godine u okviru izložbe Jedna malo drugačija kuća. Arheološka istraživanja u Stublinama 2017. u Galeriji Sportsko-kulturnog centra Obrenovac.

svg%3E
foto: Branko Jovanović

U narednom periodu, u pripremi je i izložba Delići neolitske stvarnosti: Nove prakse u konzervaciji vinčanske kulturne baštine u Stublinama, koja će biti realizovana u Galeriji Sportsko-kulturnog centra Obrenovac, kao i niz radionica i predavanja o značaju konzervacije u Obrenovcu i Stublinama.

O lokalitetu Crkvine u Stublinama

Lokalitet Crkvine u Stublinama nalazi se u blizini Obrenovca, na oko 50 km jugozapadno od Beograda. Reč je o velikom vinčanskom naselju iz perioda poznog neolita na kome je nedestruktivnim metodama terenske prospekcije evidentirano preko 250 kuća i drugih nerezidencijalnih objekata. Prva arheološka iskopavanja u Stublinama sprovedena su 1967, a od 2008. Muzej grada Beograda na ovom lokalitetu izvodi savremena sistematska arheološka istraživanja. Do danas je otkriven veliki broj predmeta važnih za razumevanje društvenih dinamika u neolitu Centralnog Balkana. Najznačajniji nalaz sa Stublina svakako predstvaljaju 44 stilizovane vinčanske figurine, koje su otkrivene u jednoj od istraženih kuća. Zahvaljujući rezultatima istraživanja u Stublinama, Muzej grada Beograda je 2012. godine izložbom METAHOUSING: NEOLITHIC AND MODERN DWELLING IN BELGRADE predstavljao Srbiju na Olimpijadi kulture i Internacionalnoj izložbi arhitekture i dizajna u Londonu. Značaj lokalitet za kulturnu baštinu Srbije potvrđen je i odlukom Vlade Republike Srbije, koja je 2014. proglasila Crkvine u Stublinama za kulturno dobro.