Aero snimak lokaliteta i sonde. Foto Aleksandar Sivacki

Nastavak arheoloških istraživanja u Stublinama

foto: Aleksandar Sivački

Dosadašnja arheološka iskopavanja na ovom nalazištu donela su veoma važne rezultate za poznavanje stanovanja, ekonomije, kulta i religije tokom perioda poznog neolita. Zahvaljujući ovim iskopavanjima zbirke Muzeja grada Beograda obogaćene su velikim brojem jedinstvenih nalaza čiji značaj ima nadnacionalni karakter.

Grupni nalaz 44 figurine 2008. Foto Vladimir Popovic
foto: Vladimir Popović

Ovogodišnja kampanja usmerena je na nastavak istraživanja vinčanske kuće čija orijentacija odstupa od uobičajenog položaja objekata na Stublinama. Istraživanja se sprovode sa ciljem otkrivanja namene i značaja ove kuće. Tokom prethodnog istraživanja ove kuće, među brojnim fragmentovanim i celim predmetima od pečene gline, kosti, kamena i roga, pronađena je i figurina koja predstavlja fantastično biće, polučoveka-polumedveda sa tragovima crvene boje na glavi i telu. Ovo je prva figurina sa Stublina na kojoj su vidljivi tragovi bojenja. Preliminarni rezultati istraživanja ove kuće prezentovani su prošle godine u okviru izložbe Jedna malo drugačija kuća. Arheološka istraživanja u Stublinama 2017. u Galeriji Sportsko-kulturnog centra Obrenovac.

Hibridna figurina polucoveka polumedveda 2017. Foto Branko Jovanovic
foto: Branko Jovanović

U narednom periodu, u pripremi je i izložba Delići neolitske stvarnosti: Nove prakse u konzervaciji vinčanske kulturne baštine u Stublinama, koja će biti realizovana u Galeriji Sportsko-kulturnog centra Obrenovac, kao i niz radionica i predavanja o značaju konzervacije u Obrenovcu i Stublinama.

O lokalitetu Crkvine u Stublinama

Lokalitet Crkvine u Stublinama nalazi se u blizini Obrenovca, na oko 50 km jugozapadno od Beograda. Reč je o velikom vinčanskom naselju iz perioda poznog neolita na kome je nedestruktivnim metodama terenske prospekcije evidentirano preko 250 kuća i drugih nerezidencijalnih objekata. Prva arheološka iskopavanja u Stublinama sprovedena su 1967, a od 2008. Muzej grada Beograda na ovom lokalitetu izvodi savremena sistematska arheološka istraživanja. Do danas je otkriven veliki broj predmeta važnih za razumevanje društvenih dinamika u neolitu Centralnog Balkana. Najznačajniji nalaz sa Stublina svakako predstvaljaju 44 stilizovane vinčanske figurine, koje su otkrivene u jednoj od istraženih kuća. Zahvaljujući rezultatima istraživanja u Stublinama, Muzej grada Beograda je 2012. godine izložbom METAHOUSING: NEOLITHIC AND MODERN DWELLING IN BELGRADE predstavljao Srbiju na Olimpijadi kulture i Internacionalnoj izložbi arhitekture i dizajna u Londonu. Značaj lokalitet za kulturnu baštinu Srbije potvrđen je i odlukom Vlade Republike Srbije, koja je 2014. proglasila Crkvine u Stublinama za kulturno dobro.