Balkan Swimming Pool 36x45 inches2013 e1435671116874

Jul u galerijama Kulturnog centra Beograda

U četvrtak, 2. jula u 20:00 Kulturni centra Beograda otvara tri izložbe u svojim galerijskim prostorima. Izložbe će biti otvorene za publiku do 25. jula, radno vreme galerija je od 12 do 20h, osim nedeljom.

Kao muzička podrška otvaranju nastupiće sastav Goran Grbić trio (Goran Grbić, truba, Milovan Paunović, klavir i Predrag Revišin, kontrabas). Koncert predstavlja deo programa MUZIKA TRGA, koji Kulturni centar Beograda od 2006. godine organizuje u letnjem periodu na platou kod fontana i bašte kafea.

U Likovnoj galeriji KCB-a

Izložba Sаdkа Hаdžihаsаnоvićа Мlаdi Rоmi i drugе pričе. lzložbu će otvoriti Nj.E. Filip Pinington, Ambasador Kanade u Srbiji.

U pitanju je nајnоviјi ciklus slikа i crtеžа Sаdkа Hаdžihаsаnоvićа, јugоslоvеnskо-kаnаdskоg umеtnikа iz njеgоvоg аktuеlnоg stvаrаlаčkоg оpusа 2013-2015. Rеč је о tеmаtskоm ciklusu u kоmе sе аutоr pоsvеćеnо bаviо istrаživаnjеm idеntitеtа mlаdih Rоmа u аmbiјеntu јеdnоg tipičnоg bаnаtskоg sеlа nа sеvеru zеmlје u blizini rumunskе grаnicе čiје је likоvе sа vеlikim simpаtiјаmа zаbеlеžiо u svојim crtеžimа i prеnео nа slikаrskа plаtnа. Sаdkо Hаdžihаsаnоvić је bio člаn kultnе umеtničkе grupе „ZVОNО“ u Sаrајеvu kоја је u BiH slikаrstvо unеlа rаskid sа trаdiciјоm rеаlističkоg trеtmаnа mоtivа približivši sе idејаmа sаvrеmеnоg pоkrеtа kоnkrеtizmа u pоеziјi i pоpulаrnој kulturi 80-ih gоdinа. Оd оdlаskа u Kаnаdu 1993. gоdinе izlаgао је nа višе оd 60 sаmоstаlnih, grupnih i tеmаtskih izlоžbi u cеlој nеkаdаšnjој Јugоslаviјi i nа mnоgim izlоžbаmа u držаvnim i privаtnim muzејimа i gаlеriјаmа u Kаnаdi i Sеvеrnој Аmеrici.

Galerija Artget

Autorska izložba mr Ivane Tomanović predstavlja po svom osećaju predstavnike nove generacije umetnika fotografije koji najviše obećavaju u tematskoj izložbi Telo kao dokaz u galeriji Artget, Kulturnog centra Beograda.

Izložba okuplja sedam mladih autora okupljenih oko jedne teme – TELO: Ekatarina Mitković, Jovana Mladenović, Luna Jovanović, Marija Kovač, Goran Tešanović, Nemanja Živković i Srđan Đurić. Oni su diplomirani umetnici i studenti Akademije umetnosti u Novom Sadu i Fakulteta primenjenih umetnosti u Beogradu.

Njihovi radovi „govore“ o neiscrpnoj snazi medija fotografije, njenoj moći transformacije i prilagođavanja novim tendencijama, formama, tehnologijama i uspešnosti da ostane prepoznatljiva u tačnosti prikaza sveta koji ne bismo smeli da posmatramo samo očima već celokupnim misaonim i taktilnim bićem, koje svoje najdublje senzacije doživljava upravo kroz telo.

U galeriji Podroom

Sedmo izdanje Međunarodne izložbe video radova u okviru projekta Artists‘ Film International sa temom KONFLIKT.

Odabrani umetnici ovoj temi pristupaju iz najrazličitijih perspektiva i okruženja.

Umetnici: Vahap Avşar, Eduardo Basulado,Tanya Busse & Emilija Skarnulyte, Piotr Wysocki & Dominik Jalovinski, Evgeny Granilshchikov, Srđan Keča, Tran Luong, Brigit Mccaffrey, Karen Mirza & Brad Butler, Pallavi Paul, Yama Rahimi, Diego Tonus, Lee Kai Chung, Anatoly Shuravlev.

U izboru Kulturnog centra Beograda, a u okviru izložbe u galeriji Podroom, biće prikazana dva filma Srđana Keče. Miraž koji beogradska publika nije imala puno prilike da vidi, produciran je 2011. a snimljen u Dubaiju neposredno nakon naleta svetske ekonomske krize. Drugi, Muzej revolucije, premijerno je bio prikazan u paviljonu Srbije na Bijenalu arhitekture u Veneciji 2014, a govori o nazavršenom projektu Vjenčeslava Rihtera, koji je trebalo da bude izgrađen na Novom Beogradu, kao jedna od najistaknutijih građevina socijalističke Jugoslavije – Muzej revolucije.

Srđan Keča je je filmski reditelj i vizuelni umetnik. Pozvan je da od 2015. predaje na katedri za dokumentarni film na Univerzitetu u Stenfordu.