POSTER Svetlost od Svetlosti

IZLOŽBA SVETLOST OD SVETLOSTI GRČKOG UMETNIKA JORGOSA KORDISA U BEOGRADU

U Konaku kneginje Ljubice, u utorak 30. oktobra 2018. godine, u 19 časova, biće otvorena izložba Svetlost od Svetlosti: Atos-Vizantija-Vaseljena grčkog ikonopisca i slikara Jorgosa Kordisa, koju priređuje Helenska fondacija za kulturu u saradnji sa Svetogorskim domom i Muzejom grada Beograda.

Jorgos Kordis, utemeljen u estetskim načelima vizantijske umetnosti, smatra se jednim od najznačajnijih i najautentičnijih predstavnika savremenog ikonopisa. Iako prepoznatljive po modernom koloritu i savremenim likovnim rešenjima, Kordisove ikone strogo slede kanonske principe, a sam umetnik često ističe svoju doslednost predanju, koje shvata kao neprekinut tok traganja za boljim izrazom smisla Kanona i Pravoslavlja. Sve „novo“ na Kordisovim ikonama jeste u službi postizanja „predanjskog“ cilja – ukidanja odvojenosti naslikanog prostora ikone i prostora posmatrača, tj. uvođenja posmatrača kroz ritam i svetlo u novu realnost netvarne Svetlosti i sapostojanja sa Svetima.

Pored praktičnog bavljenja ikonopisom, Jorgos Kordis i teorijski promišlja ulogu ikone i njenih elemenata u životu Crkve. Autor je petnaestak knjiga od kojih su Karakter i smisao apstraktnih težnji vizantijskog slikarstva, U ritmu: etos linije u vizantijskom ikonopisu i Fajumski portreti i vizantijska ikona prevedene na srpski.

Izložba Svetlost od Svetlosti pruža celovit uvid u stvaralaštvo Jorgosa Kordisa i predstavlja retrospektivu radova nastalih od 2007. do 2017. Najveći deo od 76 izloženih radova, rađenih u različitim tehnikama: od jajčane tempere na drvetu, preko tuša na papiru pa do digitalnih slika, čine ikone podeljene u nekoliko tematskih celina: Stare ikone, Svetogorski Svetitelji, Bogoslovi Svetitelji. Slikama iz ciklusa Na homerovskim obalama i Ličnosti Vizantije Kordis ispituje efekte primene vizantijskih principa u svetovnom savremenom slikarstvu.

Izložba Svetlost od Svetlosti gostuje u Konaku kneginje Ljubice od 30. oktobra do 30. novembra 2018.