epoz brana otvoreno

Dan otvorenih vrata u okviru izložbe „Superstructure“

Muzej savremene umetnosti vas poziva da posetite izložbu Branislava Nikolića „Superstructure“ u Salonu MSU. U sredu 23. marta u periodu od 12 do 20 časova, posetioci će imati priliku da postavljaju pitanja o izložbi i da razgovaraju sa kustosom Zoranom Erićem.

Metodologija umetničkog rada Branislava Nikolića je oličena u sakupljanju odbačenih elemenata arhitekture, enterijera stanova, nameštaja i drvne građe i njihova ponovna upotreba u umetničkom procesu i izgradnji umetničkih proizvoda.

U izložbenom prostoru Salona MSU Branislav Nikolić je izgradio krovnu strukturu/nadogradnju, koja bez njoj inherentne utilitarnosti, postaje umetnički objekt, skulptura monumentalnih razmera ali i ograničenog trajanja, jer će se po završetku izložbe u potpunosti demontirati i vratiti u proces cirkulacije i recirkulacije na gradskim deponijama. Međutim, ona takođe predstavlja i snažnu metaforu društvenih procesa u Srbiji koje Nikolić reflektuje, a koja se vezuje za ekonomske ili prinudne migracije usled ratova devedesetih godina dvadesetog veka, kada je taj proces bio simptom neregulisane gradnje u gradovima. Iako se nadogradnje, kako umetnik ističe, često doživljavaju kao “arhitektonska pošast” koja prožima urbano tkivo, neminovno ih je takođe sagledati u širem društveno-ekonomskom kontekstu vezanom za pomenute procese migracija ali i ekonomsko slabljenje sela na uštrb centralizacije moći u gradovima.

Izložba u Salonu MSU je otvorena do 4. aprila 2016. godine, svakog dana od 12 do 20 časova, osim utorkom.