Pozivnica Bajsologija 22012014 e1421876754139

Da li ste primetili kargo bicikle u Beogradu?

Da li znate koliko kilometra dnevno pređu sakupljači sekundarnih sirovina – kargo biciklisti, i sa kojim problemima se svakodnevno susreću? 

Radi podrške kargo biciklistima Beograda – sakupljačima sekundarnih sirovina, udruženje građana Bajsologija je, uz podršku predstavništva Fondacije Hajnrih Bel u Beogradu, započelo projekat „Održiva mobilnost i sakupljači sekundarnih sirovina“,  koji je sproveden od jula do decembra 2014. godine.

Cilj ovog projekta je povećanje efikasnosti sakupljanja sekundarnih sirovina i upotrebe kargo bicikala u svakodnevnom prevozu, kao vid razvijanja održivog sistema socijalnog preduzetništva.

Otvaranje izložbe i predstavljanje projekta održaće se u UK Parobrod (Kapetan Mišina 6A, Beograd), u četvrtak 22. januara, u 17:30h.