Biseri iz upravničkih fioka: “Letnjikovac”

Dramom “Letnjikovac” Staše Bajec, UK Parobrod nastavlja ciklus “Biseri iz upravničkih fioka”. Režiju za ovo premijerno javno čitanje potpisuje Gordana Lebović, a igraju: Vanja Ejdus, Jelena Ćuruvija, Pavle Pekić, Miloš Anđelković, Tamara Krcunović, Milena Moravčević i Žarko Stepanov. Javno čitanje biće održano u ponedeljak, 25. marta u 19h u sali Amerikana u DOB-u. Ulaz je besplatan.

Ciklus “Biseri iz upravničkih fioka” je serija javnih čitanja neizvedenih drama mladih i talentovanih domaćih dramskih pisaca čiji tekstovi iz mnogih razloga čame u nekoj od upravničkih fioka srpskih pozorišta.

 “Letnjikovac” Staše Bajac je drama koja pleni svojim kriptičnim jezikom, svojom atmosferom punom tajni, stvorenom na prvom mestu kroz specifičnu vrstu dijaloga među likovima u kom se više prećuti nego što se izgovori, više oseća nego što se zapravo komunicira. Dramski svet ove mlade spisateljice naprosto vibrira ne onoga što je napisano već od onoga što je ostavljeno da se sluti između redova, i taj hrabri i u srpskoj dramskoj tradiciji tako retki pristup, ta poetika “ledenog brega”, čini da Staša Bajac deluje kao neki daleki srpski srodnik veličanstvenog Juna Fosea, najvećeg norveškog dramskog pisca savremenog doba.