Screen Shot 2016 12 02 at 15.14.00

Memorijali Prvog svetskog rata u Beogradu

U okviru Tribine ljubitelja istorije Beograda, koja se više od 40 godina održava pod okriljem Muzeja grada Beograda, u Konaku kneginje Ljubice, u ponedeljak 5. decembra 2016. godine, sa početkom u 18 časova, Aleksandar Božović, istoričar umetnosti, održaće predavanje na temu „MEMORIJALI PRVOG SVETSKOG RATA NA TERITORIJI BEOGRADA – HEROIZACIJA POJEDINCA I NACIJE“.

Memorijali Prvog svetskog rata u Beogradu predstavljaju sintezu tradicionalnih tokova srpske memorijalne kulture XIX veka i uticaja savremenih strujanja evropskih memorijalnih tokova zastupljenih u međuratnom periodu.

Prvi memorijali vezani za Prvi svetski rat odnosili su se na podizanje i uređenje vojnih grobalja, kao i podizanje spomen-kapela i spomen-crkava. Nakon 1918. Novo groblje u Beogradu postaje najznačajnija memorijalna celina posvećena Prvom svetskom ratu. Pored toga, u gradskom ambijentu se podižu reprezentativna ostvarenja javnih figuralnih spomenika.

U cilju odabira najboljeg rešenja formirane su stručne komisije, a realizacija je poveravana najistaknutijim srpskim i jugoslovenskim vajarima toga doba, među kojima se izdvajaju imena Ivana Meštrovića i Đorđa Jovanovića. Takođe, u rubnim delovima grada podižu se memorijali lokalnog karaktera, koji često podrazumevaju visok stepen zanatske i umetničke obrade.

Najveći broj memorijala je podignut u vremenu između dva svetska rata, ali i nakon okončanja Drugog svetskog rata, naročito tokom 80-ih i 90-ih godina XX veka, kada se u velikom broju podižu memorijalni spomenici posvećeni istaknutim vojskovođama iz Prvog svetskog rata.