Screen Shot 2018 03 28 at 22.10.43

Studija kompanije Veritas pokazuje: organizacije prelaze na cloud ne razmatrajući uticaj

  • 60 procenata ispitanika nije obavilo temeljno procenjivanje negativnih finansijskih efekata za slučaj prekida rada cloud-a
  • Više od trećine očekuje da prekidi u radu cloud-a u zbiru budu do 15 minuta mesečno, ali istina je da je vreme nedostupnosti usluga u cloud-u u proseku 22 minuta mesečno
  • Organizacije bi morale da sprovedu ocenjivanje svojih opcija za zaštitu podataka i opcija za obezbeđivanje kontinuiteta poslovanja, kako bi bile “uvek uključene” na infrastrukturu “oblaka”

Novi nalazi studije koju je sprovela kompanija Veritas Technologies, vodeća u domenu upravljanja podacima u multi-cloud okruženjima, ukazuju na to da većina (60 procenata) ispitanika nije do kraja sprovela procenjivanje troškova u slučaju prekida u radu cloud infrastrukture i efekata na njihovo poslovanje, te da su nedovoljno pripremljeni da se nose s efektima prekida rada cloud infrastrukture.

Premda pružaoci usluga “oblaka” nude ciljane nivoe kvaliteta i dostupnosti usluge na svojoj infrastrukturi, prema nalazima Veritasovog istraživanja, mnoštvo organizacija ne uviđa, pored odgovornosti koju nose provajderi cloudusluga, sopstvenu odgovornost za to da im kritične poslovne aplikacije budu adekvatno zaštićene u slučaju prekida rada cloud-a.

Šta znače prekidi u radu cloud-a

Studija pod imenom “Istina u oblaku”, naručena od strane kompanije Veritas i sprovedena od strane istraživačke kompanije Vanson Bourne, uzela je u obzir 1.200 svetskih donosilaca poslovnih i IT odluka. Otkrila je da gotovo svi (99 procenata) donosioci odluka u vezi s IT-ijem nameravaju da prebace svoje sisteme na cloud infrastrukturu u narednih 12 do 24 meseca. Više od četvrtine (27 procenata) takođe očekuje da poveri drugima brigu o IT infrastrukturi i svoje servere potpuno preseli u domen “oblaka”.

I kako se selidba na cloud infrastrukturu dalje ubrzava, izuzetno je važno da korisnici razumeju načine na koji prekidi u radu cloud infrastrukture utiču na njihovo poslovanje. Više od jedne trećine ispitanika (36 procenata) očekuje prekide u radu cloud infrastrukture na nivou do 15 minuta ukupne nedostupnosti tokom jednog meseca, ali stvarnost se pokazala drugačijom od očekivanja – skoro jedna trećina njih (31 procenat) je doživela prekide u radu koji su više nego duplo duži (31 minut ili više).

Veritas GDPR

Čija je odgovornost za slučaj prekida u dostupnosti cloud-a?

Više od polovine (59 procenata) ispitanika ubeđeno je u to da je briga o prekidima u radu cloud infrastrukture prevashodno na dobavljačima usluga računarstva u “oblaku”. Čak 83% ispitanika takođe živi u ubeđenju da je cloud provajder odgovoran za to da se njihovi radni zadaci (workload) i podaci u oblaku štite od prekida rada cloud infrastrukture.

Istina, cloud servis provajderi imaju SLA ugovore koji se listom odnose na sloj infrastrukture i na odgovornost za ponovno pokretanje infrastrukture u slučaju prekida rada.

Međutim, tu su i druga ključna pitanja koja bi korisnici trebalo da imaju u vidu, a prevazilaze prekid na nivou infrastrukture, kao što je ponovno puštanje u rad kompanijinih aplikacija kad infrastruktura “proradi”. Zavisno od stepena složenosti aplikacija, među-zavisnosti tokom restartvovanja i količine podataka izgubljenih zbog prekida u radu cloud-a, realno vreme oporavka aplikacija može biti znatno veće u poređenju sa vremenom ponovnog uspostavljanja cloud-a. Organizacija bi mogla da alternativno donese odluku da bude proaktivnija i koristi failover aplikacije koje se izvršavaju na serverima unutar kompanije, ili na sasvim drugom cloud-u. Ovo bi bila primarno odgovornost same organizacije, a ne provajdera Cloud usluga.

“Organizacije očigledno ne razumeju anatomiju prekida rada “oblaka” i to što je oporavak od istog zajednička odgovornost provajdera i same organizacije,” izjavio je Majk Palmer, izvršni potpredsednik i direktor kompanije Veritas. “Promptni oporavak od prekida u radu cloud-a je apsolutno pod kontrolom organizacije i na njoj je odgovornost da u formi proaktivnog delovanja obezbedi kontinuitet, odnosno što kraći prekid rada aplikacija koje su u oblaku. Uraditi ovo kako treba znači kraće vreme nedostupnosti, manje finansijskog uticaja, manje gubitaka poverenja u kompaniju i manje štete za reputaciju brend.”

Maksimum pogodnosti cloud-a uz minimum rizika

Nepotpuno poznavanje efekata prekida rada infrastrukture „oblaka“ na poslovanje je rizik koji malo koja poslovna organizacija može sebi da dopusti. Ali rizici ovog tipa se mogu svesti na najmanju moguću meru donošenjem i primenom odgovarajućih strategija za otpornost poslovanja, omogućavajući firmama da  u potpunosti uživaju sve prednosti multi-cloud okruženja.

“Mi u Veritasu smo u potpunosti posvećeni multi-cloud pristupu i sarađujemo sa vodećim provajderima cloud infrastrukture i usluga, kako bismo mogli da pomognemo svojim klijentima da lako presele aplikacije i podatke na drugi „oblak“, odnosno premeštaju ih s jednog na drugi cloud, a sve to uz maksimum kontinuiteta rada poslovnih procesa,” izjavio je Palmer. “Radimo s različitim dobavljačima cloud usluga i našim klijentima na tome da se obezbedi da budu zaštićeni u slučaju prekida u radu cloud infrastrukture, tako da njihov biznis može da nastavi da se uspešno odvija.”

Za više informacija o načinima na koje Veritasova inovativna rešenja za otpornost poslovanja i zaštitu podataka, mogu doprineti da se vaš biznis zaštiti, kliknite ovde. A da biste saznali kako vaša poslovna organizacija može podići uloge u igri s proaktivnim i predvidivim načinima oporavka od katastrofalnih događaja, prenosom radnih zadataka na cloud, odnosno sa cloud infrastrukture u multi-cloud okruženjima, možete da pogledate Veritasov webcast, infografike i grafikone sa savetima.

Vanson Bourne je nezavisna specijalizovana istraživačka kuća za sektor IT-a. Za više informacija, posetite www.vansonbourne.com.