ID 100184319
Individuacija je samoostvarenje, put kojim idemo bez uticaja društva, porodice, naših bližnjih… Osvešćivanjem onog nesvesnog, idemo ka ličnom savršenstvu, dostizanju najvišeg duhovnog rasta. Postajemo sposobni da volimo i stvaramo. Put samoostvarenja je težak, bolan, ali je i jedini način da osetimo životnu radost.