image001 3
Posle promocija nagrađenog Velikićevog romana „Islednik“, kao i „La sans pareille“ – Milisava Savića, sada i Dana Todorović, mlada spisateljica iz takođe ovogodišnjeg najužeg kruga za NIN-ovo priznanje, predstaviće u petak, 11. marta od 19 h u UK Parobrod svoj roman ’’Park Logovskoj’’ ( Geopoetika, 2015)