Studentski sajam slika

PUTUJUĆI STUDENTSKI SAJAM 2018.

Pod pokroviteljstvom agencije Campus France, Francuski instituti iz zemalja Zapadnog Balkana organizuju deveti „Putujući studentski sajam“ 9. novembra od 9:30h do 16:30h u Rektoratu Univerziteta u Beogradu. Tom prilikom studenti će imati mogućnost da se neposredno sretnu sa predstavnicima francuskih univerziteta i najprestižnijih škola kao i predstavnicima Fonda za mlade talente Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije, Centra za razvoj karijere i savetovanje studenata Univerziteta u Beogradu i programa Fondacije Tempus i Erasmus +. Dobiće precizne informacije o mogućnostima studiranja u Francuskoj kao i načinima kako da finansiraju svoju mobilnost.

Svake godine, broj srpskih studenata koji se upisuju u francuske visokoobrazovne ustanove raste: u univerzitetskoj 2017/2018. godini bilo ih je oko 800, što predstavlja povećanje od 10% u odnosu na prethodnu godinu. Preko 50 njih imalo je stipendiju Vlade Republike Francuske, dok je 19 srpskih istraživača takođe imalo pomoć za mobilnost za rad na razvijanju istraživačkih projekata sa francuskim timovima.

Ovi studenti i istražvači shvatili su da ima bar 5 dobrih razloga za studiranje u Francuskoj:

 

1 – izuzetno kvalitetan visokoobrazovni sistem prilagođen potrebama svih :

Francuski visokoobrazovni sistem oslanja se na mrežu od 3.500 državnih i privatnih ustanova.

2 – naučno istraživanje visokog nivoa :

Francuska zauzima 6. mesto kada su u pitanju troškovi ulaganja u istraživanja i razvoj. 16 od 55 Fildsovih medalja dodeljeno je Francuzima. 41,1% studenata doktorskih studija su inostrani studenti.

3 – Atraktivna destinacija za inostrane studente :

Francuska je 4. zemlja na svetu po broju inostranih studenata, iza SAD-a, Velike Britanije i Australije (UNESCO, 2014.).

4 – Povoljno okruženje za inovacije i mlade preduzetnike :

Francuska je 1. zemlja u Evropi koja se nalazi među 100 najboljih po broju najinovativnijih preduzeća (Thomson Reuters, 2016.). Zauzima 6. mesto na svetu kada je reč o podnošenju međunarodnih prijava patenata. (OMPI, 2013.).

5 – Savremena industrija, preduzeća koja su lideri na međunarodnom planu

Francuska ima 31 preduzeće među prvih 500 na svetu (Fortune Global 500, 2014.).

 

 Putujući studentski sajam – praktične informacije

„Putujući studentski sajam“ 2018. održaće se u Rektoratu Univerziteta u  Beogradu (u petak 9. novembra 2018. godine od 09:30 do 16:30).

Sajam ćeotvoriti u 09:30 u dvorištu Rektorata Univerziteta u Beogradu, Njegova ekselencija Frederik Mondoloni, Ambasador Francuske u Srbiji i gospodin Petar Marin, Prorektor za nauku Univerziteta u Beogradu.

Studenti će moći da prisustvuju prezentacijama različitih programa stipendija koje se nude za njihovu mobilnost, a potom mogu da razgovaraju sa predstavnicima raznih francuskih univerziteta i prestižnih „visokih škola“. Biće izdvojeno i posebno vreme za razmene između predstavnika srpskog i francuskog visokog obrazovanja.

Početak konkursa za dodelu stipendija Vlade Republike Francuske

Povodom „Putujućeg studentskog sajma“, Ambasada Francuske i Francuski institut u Srbiji pokreću novi konkurs za dodelu stipendija za Master 2 i doktorate u komentorstvu za univerzitetsku 2019/2020. godinu. Konkurs će biti otvoren do 18. marta 2019. Stipendije Vlade Republike Francuske namenjene su onima koji imaju visok nivo francuskog i/ili engleskog jezika, odličan akademski profil, a dodeljuju se za sve oblasti i studijske programe u Francuskoj. U skladu sa francuskim diplomatskim prioritetima, posebna pažnja će se obraćati na univerzitetske ili naučno-istraživačke projekte vezane za borbu protiv klimatskih promena i rodnu ravnopravnost.