2 Katarina Andjelkovic

“War [Un]Story”: O NATO bombardovanju na izložbi Katarine Anđelković

3-12. marta u Maloj galeriji Ulupuds (predavanje 3. marta u 18:30)

U osvrtu na apokaliptični scenario NATO bombardovanja bivše Savezne Republike Jugoslavije (1999), prikazani radovi Katarine Anđelković prate način na koji se mentalna slika objekta Generalštaba vojske Jugoslavije menjala tranzitirajući identitet istorijskog događaja. 

Naglasak je stavljen na prikaz kako ratna trauma savija vreme i menja prostornu percepciju u nelinearni kontakt, proizvodeći specifične načine razumevanja. Nije li ratna elegija zasenila entuzijazam za sećanjem i oživljavanjem prošlosti, ili pak ustupa mesto vizuelnim narativima da objasni prošlost ili je barem sačuva od zaborava? 

Koncepcija ove izložbe zasniva se na istraživanju estetske refleksije o posledicama rata prisvajanjem koncepta arhitekture kao vizuelnog resursa kojim je pričana i neispričana priča. 

Predavanje Katarine Anđelković “Arhitektura kao vizuelni resurs: estetska refleksija o posledicama rata”

3. mart u 18:30h

Budući da su svi radovi nastali u procesu istraživanja u sklopu programa doktorskih i postdoktorskih studija, Katarina će održati multimedijalno predavanje u pratećem programu izložbe. Na taj način će posetiocima pružiti uvid u teorijske osnove izložbene postavke. Svi prikazani eksperimenti su publikovani u nekoliko vrhunskih internacionalnih naučnih casopisa (Arts & Humanities Citation Index) u Italiji, Španiji, Engleskoj, Holandiji, Slovačkoj i Srbiji.