flannel

Flannel u Festu

 

Flannel tribjut bend (Pearl jam, Nirvana i Alice in chains) sviraće u subotu, 29. aprila u klubu Fest. Cena karte je 300 dinara, a svirka počinje u 22:30h.

Vokalno-instrumentalni sastav Flannel čini sve da istorijska odrednica “devedesete” u popularnoj kolokvijalnoj upotrebi, a naročito u urbanom vernakularu, ne sadrži isključivo negativne konotacije vezane za zlokobnu ekonomskopolitičku situaciju u lokalnim okvirima. Odabirom i izvođenjem ključnih pesama jasno selekcioniranih karakerističnih muzičkih predstavnika dotične dekade, Flannel s jedne strane doprinosi katartičnom iskustvu kod generacija koje su 90-ih bili u uzrastu koji je pogodovao usađivanju traumatičniih utisaka u njihovu psihu, a sa druge strane ispunjava edukativno-didaktičku ulogu u formiranju umetničkog ukusa kod mlađih naraštaja.