Screen shot 2013 05 22 at 09.50.41

Sokratova smrt; Epimenid i Jutarnji grob

Knjiga Sokratova smrt; Epimenid i Jutarnji grob, autora Vojislava V. Jovanovića biće predstavljena u četvrtak, 23. maja od 19h u galeriji Artget. Učestvuju Milutin Petrović i autor.

“Sve ono što želi da kaže o našem vremenu, Vojislav Jovanović daje u klasičnoj formi platonovskih dijaloga. Kao i u prethodnom dijalogu Sokrat, krčmar i krčmarev sin, tako i u Sokratovoj smrti i Epimenidu, pod „maskom“ atinskih društvenih i političkih lomova, Jovanović prikazuje nepromenljive obrasce odnosa (slobodnog) pojedinca i zajednice, moralne dileme i političku kratkovidost.

Osnovno pitanje Jovanovićevih dijaloga, ali i celokupnog dosadašnjeg opusa, može glasiti: kako biti moralan čovek u današnjem svetu? To se pitanje proširuje na polje pesništva, a u knjizi Jutarnji grob dobija oblik: šta znači biti pesnik danas? Jovanović se ne libi da, u odgovorima koje daje, kao ključne koristi danas prokazane reči kakve su: duh, duša, svetlo, tama, jutro, voda, vatra, priroda, Bog, čovek. Otuda knjigom preovlađuje vedri stoicizam, koji se može sažeti u rečenicu: „zlo je dobro koje nismo razumeli“.”

 Izdavači su Gradac i Društvo Istočnik.